ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΥΡΕΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ EBOLA Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 19 Σεπτέμβριος 2014 22:06

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΥΡΕΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ EBOLA

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι, η επιδημία

Ebola στην Δυτική Αφρική, αποτελεί γεγονός Έκτακτης Ανάγκης για την

Δημόσια Υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος.

Ως εκ τούτου, σε συνέχεια των παραπάνω και στο πλαίσιο των

αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Η λοίμωξη από τον ιό Ebola προκαλεί σοβαρή νόσο στον

άνθρωπο. Η νόσος συνήθως εκδηλώνεται με αιφνίδια έναρξη πυρετού,

Περισσότερα...
 
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την 23η/9/2014 Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 19 Σεπτέμβριος 2014 22:04

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αίγινα, 19-09-2014

Αρ. πρωτ.: 14827

Προς:

Δημοτικούς Συμβούλους - μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

1. κ. Ζορμπά Ιωάννη.

2. κ. Θεριανό Στυλιανό.

3. κ. Λορέντζο Γ. Αθανάσιο.

4. κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο.

5. κ. Ντελή Αντώνη.

6. κ. Πτερούδη Νικόλαο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Οινώνης 3) - 1ος όροφος την 23η

2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ́ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για την πρώτη περίοδο της τρέχουσας δημοτικής θητείας έως 05/

03/2017 .

2. Ανάκληση πιστώσεων προϋπολογισμού 2014.

3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2014.

4. Έγκριση πιστώσεων προϋπολογισμού 2014.

Περισσότερα...
 
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στίς 24/9/2014 Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 19 Σεπτέμβριος 2014 21:43

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 19 Σεπτεμβρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 14864
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας
Ε ν τ α ύ θ α


ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 24η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

Συγκρότηση Επιτροπής Παιδείας του Δήμου βάσει του άρθρου 50 του Ν. 1566/85.
Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 παρ. 1 του Ν. 3852/2010).
Ορισμός μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ.
Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Αίγινας (άρθρο 70 παρ. 1 του Ν. 3852 /2010).

Περισσότερα...
 
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου ( ειδική Συνεδρίαση ) την 24η /9/2014 Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 19 Σεπτέμβριος 2014 21:39

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα 19 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 14863

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας

κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας,

Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού

κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα

διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή

των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 24η

του μηνός Σεπτεμβρίου

Περισσότερα...
 
Κλήρωση για ανάδειξη μελών Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτημάτων Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 19 Σεπτέμβριος 2014 21:35

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ: ΑΙΓΙΝΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Λ. ΛΑΔΑ

Αίγινα, 19/ 9 /2014

Αρ. πρωτ. 20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2.Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011

Απόφασης του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β ́).

3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Το με αρ. πρωτ. οικ. 173421/4-9-2014 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ.

ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜ. ΤΕΧΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Περισσότερα...
 
Κλήρωση για ανάδειξη μελών για την επανασυγκρότηση επιτροπής Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 18 Σεπτέμβριος 2014 17:29

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ: ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινα, 18/ 9 /2014

Αρ. πρωτ. 14746

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2.Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011

Απόφασης του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β ́).

3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την επανασυγκρότηση επιτροπής, λόγω

της νέας σύνθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελούμενης από δύο

Δημοτικούς Συμβούλους μετά των αναπληρωτών τους για την παραλαβή

εντός του έτους 2014 εκτελεσθέντων έργων-εργασιών αξίας μικρότερης

των 5.869,41€ (άρθρο 15 παρ. 2 του Π.Δ. 171/1987)

Περισσότερα...
 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 17 Σεπτέμβριος 2014 18:22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Γραφείο Επόπτη Δημόσιας Υγείας

 Ψεκασμός για τα κουνούπια στο Μαραθώνα και στη Βαγία

 Σας γνωρίζουμε ότι, την Παρασκευή 25-7-2014 και την Δευτέρα

25-8-2014, πραγματοποιήθηκαν επαναληπτικοί ψεκασμοί (έκτος και

έβδομος), για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην εκβολή του

Βιρού στον Μαραθώνα και στη λίμνη της Βαγίας, από την Δ/νση

Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής, της Περιφερειακής

Περισσότερα...
 
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 16 Σεπτέμβριος 2014 13:09

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΑΙΓΙΝΑ 16/9/2014

 

alt
   Πραγματοποιήθηκε σήμερα 16/9/2014 . ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 στο Γραφείο Δημάρχου   Αίγινας η ορκωμοσία της Συμβούλου Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας κας Νεκταρίας Αλυφαντή – Γκλαβά ενώπιον του Δημάρχου Αίγινας κ. Δημητρίου Μούρτζη . Ο κ. Δήμαρχος συνεχάρει την νέα Σύμβουλο και της ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο έργο της .

 

alt

 
Περισσότερα Άρθρα...
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL