Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 02α Σεπτεμβρίου 2015 Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 01 Σεπτέμβριος 2015 20:44

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Αίγινα,, 01-09-2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ,  Αρ. Πρωτ.: 12691
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες : 22973-20032, 20051

, Προς:
 1. κ. Ντελή Αντώνη.
2. κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο.
 3. κ. Ζορμπά Ιωάννη.
 4. κ. Λορέντζο Γ. Αθανάσιο.
 5. κ. Θεριανό Στυλιανό.
  6. κ. Πτερούδη Νικόλαο
Δημοτικούς Συμβούλους - μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

,Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στα συμφέροντα του Δήμου).
,  Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) - 1ος όροφος  την 02α Σεπτεμβρίου 2015 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄ π μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

, 1. Έγκριση πιστώσεων προϋπολογισμού 2015.
,2. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης που συντάχθηκε για την ΄΄προμήθεια ελαστικών επισώτρων΄΄ και καθορισμός κριτηρίου κατακύρωσης της προμήθειας.

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

,ÂÂ Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 Κοινοποίηση,  Αντιδήμαρχος
1., Γραφείο Δημάρχου,  Ευάγγελος Δέδες
2. Γραφεία Αντιδημάρχων
3. Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων.
4. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας.

--------------------------------------------

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ Â :ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

 
Ψεκασμός για τα κουνούπια στο Μαραθώνα και στη Βαγία Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 01 Σεπτέμβριος 2015 10:10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Γραφείο Επόπτη Δημόσιας Υγείας 

Aίγινα 27 Αυγούστου 2015

Προς : Όλους τους πολίτες

της Αίγινας

΄ππ:11Ν11

 

Ψεκασμός για τα κουνούπια στο Μαραθώνα και στη Βαγία

 

Σας γνωρίζουμε ότι, την Τρίτη 25-8-2015, πραγματοποιήθηκε η

όγδοη εφαρμογή ψεκασμών, για την καταπολέμηση των κουνουπιών

στην εκβολή του Βιρού στον Μαραθώνα και στη λίμνη της Βαγίας, από

Περισσότερα...
 
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την 31η του μηνός Αυγούστου έτους 2015 Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 27 Αύγουστος 2015 22:13

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.  Αίγινα, 27 Αυγούστου 2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αριθμ. πρωτ. 12501

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ.

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

.

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας

  κ., Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας

.κ  Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, 

Βαθέος, Κυψέλης  και  Μεσαγρού

κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην

αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών

Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 31η του

μηνός Αυγούστου έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄ για συζήτηση και λήψη

αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής: 

Περισσότερα...
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΥΛΙΚΑ&ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ) Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 27 Αύγουστος 2015 12:02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 25/8/2015

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αρ. Πρωτ. 12317

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ&ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Â Προς,

ΤΗΛ:2297320065

FAX: 2297025099  Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΥΛΙΚΑ&ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην

Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού (υλικά και εργαλεία σε περίπτωση πυρκαγιάς) προϋπολογισμού

2.900,00€ πλέον ΦΠΑ 23% το ποσόν των 667,00 €, ήτοι συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3567,00€.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της ποσότητας του υπό προμήθεια είδους.

Σημειώνεται ότι για να γίνει δεκτή η προσφορά σας, θα πρέπει να περιλαμβάνει τιμή για το σύνολο της ποσότητας

του υπό προμήθεια είδους, ως περιγράφεται στην υπ. αρ. 11002/31.7.2015 Τεχνική Έκθεση της υπηρεσίας, η

οποία επισυνάπτεται.

Περισσότερα...
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 27 Αύγουστος 2015 11:49

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 25/8/2015

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αρ. Πρωτ. 12316

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ&ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προς,

ΤΗΛ:2297320065

FAX: 2297025099 Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην

Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού (εξοπλισμός πυροσβεστικών οχημάτων) προϋπολογισμού

1.463,00€ πλέον ΦΠΑ 23% το ποσόν των 336,49€, ήτοι συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1799,49€.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της ποσότητας του υπό προμήθεια είδους.

Σημειώνεται ότι για να γίνει δεκτή η προσφορά σας, θα πρέπει να περιλαμβάνει τιμή για το σύνολο της ποσότητας

του υπό προμήθεια είδους, ως περιγράφεται στην υπ. αρ. 11006/31.7.2015 Τεχνική Έκθεση της υπηρεσίας, η

οποία επισυνάπτεται.

Περισσότερα...
 
Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 27/8/2015 Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 25 Αύγουστος 2015 13:43

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 25-08-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12313

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες : 22973-20032, 20051

1. κ. Ντελή Αντώνη.

2. κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο.

3. κ. Ζορμπά Ιωάννη.

4. κ. Λορέντζο Γ. Αθανάσιο.

5. κ. Θεριανό Στυλιανό.

6. κ. Πτερούδη Νικόλαο

Δημοτικούς Συμβούλους - μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη

αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στα συμφέροντα του Δήμου).

Περισσότερα...
 
Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής - Πρόσκληση Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 25 Αύγουστος 2015 08:01

Πρός τούς Δημότες της Αίγινας

Προσκαλείσθε να παρευρεθείτε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου στις 26 Αυγούστου
2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ στον χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας (οδός Φανερωμένης), όπου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια διαδικασία
«απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής»

 
Ψεκασμός για τα κουνούπια στο Μαραθώνα και στη Βαγία Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 24 Αύγουστος 2015 11:24

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Γραφείο Επόπτη Δημόσιας Υγείας

Aίγινα 7 Αυγούστου 2015

Προς : Όλους τους πολίτες

της Αίγινας

 

Ψεκασμός για τα κουνούπια στο Μαραθώνα και στη Βαγία

 

Σας γνωρίζουμε ότι, την Πέμπτη 6-8-2015, πραγματοποιήθηκε η

έβδομη εφαρμογή ψεκασμών, για την καταπολέμηση των κουνουπιών

στην εκβολή του Βιρού στον Μαραθώνα και στη λίμνη της Βαγίας, από

Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL