ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων» στις 28/1/2015 Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 23 Ιανουάριος 2015 14:31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αίγινα, 23/01/2015

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας,

ως Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων

ως μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων

κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας,

κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων

Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού

κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των

Κληροδοτημάτων»

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής

των Κληροδοτημάτων που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων που βρίσκεται στο

Δημοτικό κτίριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής & Μεριστού στην πόλη της Αίγινας

Περισσότερα...
 
Πρόσκληση σε Συνεδρίαση ΔΑΟΑ στις 27/1/2015 Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 23 Ιανουάριος 2015 10:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινα 23-1-2015

Α.Π.: 4

ΜΕΛΗ ΔΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Δ .Σ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του ΔΣ στις 27 -1-2015

ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

με θέματα ημερήσιας διάταξης

1.-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

2.- ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΙΣ 22-11-2015,ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

 
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/1/2015 Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 16 Ιανουάριος 2015 18:47

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 16 Ιανουαρίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 611

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας

 κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας

 κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας,

Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού

κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

 Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των

οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την

21η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:45 ́ για συζήτηση και

Περισσότερα...
 
Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19 Ιανουαρίου 2015 Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 16 Ιανουάριος 2015 18:45

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αίγινα : 16-01-2015

Πληροφορίες : 22973-20032 - 20019 Αρ. Πρωτ. : 608

Προς:

 1. κ. Ντελή Αντώνη.

 2. κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο.

 3. κ. Ζορμπά Ιωάννη.

 4. κ. Λορέντζο Γ. Αθανάσιο.

 5. κ. Θεριανό Στυλιανό.

 6. κ. Πτερούδη Νικόλαο

Δημοτικούς Συμβούλους - μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη

λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στα συμφέροντα του Δήμου).

 Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Οινώνης 3) - 1ος όροφος

την 19η Ιανουαρίου 2015 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 ́ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο

κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πιστώσεων προϋπολογισμού 2015.

Περισσότερα...
 
Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων στις 21 /1/2015 Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 16 Ιανουάριος 2015 18:39

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αίγινα, 16/01/2015

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας,

ως Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων

ως μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων

 κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας,

 κ. Προέδρους Δημοτικών

Κοινοτήτων Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού

κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Περισσότερα...
 
Πρόσκληση σε Συνεδρίαση ΔΑΟΑ στις 19/1/2015 Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 16 Ιανουάριος 2015 14:51

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινα 16-1-2015

Α.Π.: 47/16-1-2015

ΜΕΛΗ ΔΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Δ .Σ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του ΔΣ στις 19 -1-2015

ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

με θέματα ημερήσιας διάταξης

1.-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

2.-ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

2015 ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΞΙΑΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 5869,41

(ΑΡΘΡΟ 16 ΤΟΥ ΠΔ 171/1987)

3.-ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΥ

Περισσότερα...
 
Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/1/2014 Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 13 Ιανουάριος 2015 14:07

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 12 / 01 / 2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 296

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες : 22973-20032 - 20019

Προς:

1. κ.Ντελή Αντώνη.

2. κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο.

3. κ. Ζορμπά Ιωάννη.

4. κ. Λορέντζο Γ. Αθανάσιο.

5. κ. Θεριανό Στυλιανό.

6. κ. Πτερούδη Νικόλαο

Δημοτικούς Συμβούλους - μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στα συμφέροντα του Δήμου).

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Οινώνης 3) - 1ος όροφος την 14η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ανακοπής κατά της υπ. Αριθμ. 1671/2014 διαταγής πληρωμής η οποία εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως της ναυτικήςεταιρείας ΄΄ΛΕΒΕ.Ν.Ε΄΄.

Περισσότερα...
 
Συνέντευξη Τύπου Δημάρχου Αίγινας για την αιμοδοσία Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 13 Ιανουάριος 2015 13:51

altΣυνέντευξη τύπου έδωσε σήμερα  13/1/2015  ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Δημήτρης Μούρτζης στο Δημαρχείο              (Οινώνης 2 ) για την  ενημέρωση των Δημοτών και κατοίκων τής Αίγινας στο θέμα της συμμετοχής  στην  εθελοντική αιμοδοσία που οργανώνει ο Δήμος Αίγινας στις 16 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή , στο Δημαρχείο . Ο Δήμαρχος τόνισε την μεγάλη σημασία που έχει η διατήρηση της Τράπεζας Αίματος που διαθέτει  ο Δήμος Αίγινας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ  , την σημαντική κοινωνική προσφορά  και τα προνόμια που απολαμβάνουν οι εθελοντές αιμοδότες .

 

παρακολουθήστε με  κλικ Ε Δ Ω  το σχετικό video

 
Περισσότερα Άρθρα...
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL