ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 27 Νοέμβριος 2015 12:10
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Α)

Ταχ. Δ/νση: Οινώνης 3
Τ. Κ.: 180 10 Αίγινα
Fax : 22970 25099
Τηλέφωνα : 22973 20051

Πληρ.        :

Αίγινα,      25  -  11 -  2015

AP. ΠΡΩΤ.: 93

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αίγινας προτίθεται να
προβεί, σύμφωνα με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην  αγορά τεσσάρων

(4) πλεξιγκλάς διαστάσεων 1,80 Χ 1,20  , αγορά τεσσάρων (4) σετ λάστιχα για την
αλλαγή πλεξιγκλάς  και δύο (2) σετ βίδες . Συνολική προϋπολογιζόμενης δαπάνης
Περισσότερα...
 
Πρόσκληση σε Συνεδρίαση ΔΑΟΑ στις 27/11/2015 Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 24 Νοέμβριος 2015 13:51

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινα 23­ 11­ 2015

Α.Π.: 73

ΜΕΛΗ ΔΣ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Δ .Σ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του ΔΣ στις 27­ 11­ 2015 ημέρα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18.30 στον Δήμο Αίγινας

με θέματα ημερήσιας διάταξης

1.­ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.­ EΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-11-2015 ΩΡΑ 11.00΄ πμ. Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 23 Νοέμβριος 2015 18:04
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-11-2015 ΩΡΑ 11.00΄ πμ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Αίγινα, 23/11/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Αρ. Πρωτ.: 17262
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες : 22973-20032, 20051
Προς:
1. κ. Ντελή Αντώνη.
2. κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο.
3. κ. Ζορμπά Ιωάννη.
4. κ. Λορέντζο Γ. Αθανάσιο.
5. κ. Θεριανό Στυλιανό.
6. κ. Πτερούδη Νικόλαο
Δημοτικούς Συμβούλους - μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) - 1ος όροφος  την 27η Νοεμβρίου 2015 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄ π μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πιστώσεων προϋπολογισμού 2015.
Περισσότερα...
 
Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αίγινας Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 23 Νοέμβριος 2015 13:01

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


Ταχ. Δ/νση:  Οινώνης 2

Τ. Κ.           : 180 10 Αίγινα

Fax             : 22970 25099

Τηλέφωνο : 22973 20034

Πληρ.       : Καρακάση Αλεξάνδρα


Αίγινα,   23 Νοεμβρίου 2015

Αριθμ. Πρωτ.: 17212
Θέμα: Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αίγινας.


Α Π Ο Φ Α Σ Η 680 /2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010

2. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Ν.3839/2010 (ΥΕΚ 51/Α’)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4147/2013 (ΥΕΚ 98 Α΄)

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10  και 28 του Ν. 4024/2011 (ΥΕΚ 226 Α΄)

5. Τις διατάξεις της παρ. 1δ του άρθρου 51 του Ν. 3905/10 (ΥΕΚ 219 Α΄), όπως ισχύουν.

6. Την με αριθ. 17/οικ.34832/2-9-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Επιλογή

προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΣΑ α΄ βαθμού με τις μεταβατικές διατάξεις

του άρθρου πέμπτου του Ν. 3839/10»

7. Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (ΦΕΚ 518/28-02-2014 τ. Β΄).

8. Τις υπ΄ αριθμ. 792 και 793/2011 πράξεις μας, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, με τις οποίες διαπιστώθηκε η από 01/11/2011 κατάταξη των υπαλλήλων του Δήμου μας, σε κατηγορία, κλάδο και βαθμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4024/2011

Περισσότερα...
 
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την 24η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2015 Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2015 21:53
Βαθμός προτεραιότητας:  ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αίγινα, 20 Νοεμβρίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                Αριθμ. Πρωτ. 17192

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ.  Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας

κ.  Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, 

Βαθέος, Κυψέλης  και  Μεσαγρού

κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην

αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών
Περισσότερα...
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2015 13:46
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Αίγινα, 20/11/2015    

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                             Αρ. Πρωτ. 17168

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ&ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                              Προς,

ΤΗΛ:2297320032   

FAX: 2297025099                                                                           Κάθε ενδιαφερόμενο                                

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην

Προμήθεια ενός πλυντηρίου ρούχων, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 600,00€ (συμπεριλαμβάνεται το
Περισσότερα...
 
Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 19 Οκτωβρίου 2015 Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 18 Νοέμβριος 2015 18:38
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Αίγινα,  18/11/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Αρ. Πρωτ.: 16992
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες : 22973-20032, 20051,20019
Προς:
1. κ. Ντελή Αντώνη.
2. κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο.
3. κ. Ζορμπά Ιωάννη.
4. κ. Λορέντζο Γ. Αθανάσιο.
5. κ. Θεριανό Στυλιανό.
6. κ. Πτερούδη Νικόλαο
Δημοτικούς Συμβούλους - μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στα συμφέροντα του Δήμου).
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) - 1ος όροφος  την 19 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00΄π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Περισσότερα...
 
Ανάθεση σε λογιστή του έργου της λογιστικής παρακολούθησης των Κληροδοτημάτων και Κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης του Δήμου Αίγινας Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2015 12:28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Οινώνης 3
Τ. Κ.           : 180 10 Αίγινα
Fax             : 22970 25099
Τηλέφωνα : 22973 20032
πληροφορίες: Μαρμαρινού Ζ.

Αίγινα,   16 - 11 - 2015

Α.Π.: 22

Προς  Κάθε ενδιαφερόμενο


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΘΕΜΑ:Ανάθεση σε λογιστή του έργου της λογιστικής παρακολούθησης των Κληροδοτημάτων και Κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης του Δήμου Αίγινας

Προκειμένου η Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων του Δήμου Αίγινας  να προβεί στην απευθείας ανάθεση  σε Λογιστή της λογιστικής παρακολούθησης των Κληροδοτημάτων, παρακαλούμε όπως στείλετε την προσφορά σας έως την Τετάρτη  18/11/2015 και ώρα 15.00 στο Γραφείο Κληροδοτημάτων του Δήμου Αίγινας. Η ανάθεση θα γίνει  σύμφωνα  με το άρ. 48 παρ. 1 περ. δ του  Ν. 4182/2013. (Για τις συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός είναι ίσος ή κατώτερος από 1.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, το όργανο διοίκησης μπορεί να προσφύγει στον οικονομικό φορέα της επιλογής του χωρίς την υποχρέωση σύναψης σχετικής έγγραφης σύμβασης, αγορά με τιμολόγια)
Συγκεκριμένα το προς ανάθεση έργο περιλαμβάνει: τη σύνταξη Προϋπολογισμών – Απολογισμών, Ισολογισμών, την τήρηση Βιβλίων, τη συμπλήρωση και υποβολή στη ΔΟΥ Φορολογικών Δηλώσεων, Δηλώσεων ΕΤΑΚ, Δηλώσεων Ε9 καθώς επίσης την υποβολή δηλώσεων μέσω TAXISNET (εφόσον προβλέπεται). Επίσης ο ανάδοχος θα συνεργάζεται με την Υπηρεσία Κληροδοτημάτων σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.
Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL