Αρχείο αναρτήσεων

Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [14], Ανακοινώσεις [333], Αποφάσεις Δημάρχου [5], Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1], Γιορτή Φιστικιού 2018 [2], Γραφείο Δημάρχου [25], Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [38], Γραφείο προμηθειών [109], Δ.Α.Ο.Α. [29], Δελτία τύπου [117], Δημοτικό Συμβούλιο [131], Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [17], Διακηρύξεις - προκηρύξεις [84], Διεθνείς Σχέσεις [6], Εθελοντισμός [10], Εκδηλώσεις [45], Ενημέρωση Δημοτών [125], Επιτροπές [11], Επιτροπή Διαβούλευσης [1], Επιτροπή Παιδείας [14], Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [30], Επιτροπή Τουρισμού [7], Επόπτης Υγείας [58], Θέματα Αυτοδιοίκησης [6], Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [70], Κέντρο Κοινότητας [9], Κληροδοτηματα [41], Κοινωνική δράση [21], Οικονομική Επιτροπή [123], Παιδικός Σταθμός [11], Πολιτική προστασία [7], Πρόσκληση σε συνεδρίαση [1], Τεχνικές Υπηρεσίες [2], Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [9], Υπηρεσία Καθαριότητας [6], Υπηρεσία Υδρευσης [7]

Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [14]

Ανακοινώσεις [333]

Αποφάσεις Δημάρχου [5]

Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1]

Γιορτή Φιστικιού 2018 [2]

Γραφείο Δημάρχου [25]

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [38]

Γραφείο προμηθειών [109]

Δ.Α.Ο.Α. [29]

Δελτία τύπου [117]

Δημοτικό Συμβούλιο [131]

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [17]

Διακηρύξεις - προκηρύξεις [84]

Διεθνείς Σχέσεις [6]

Εθελοντισμός [10]

Εκδηλώσεις [45]

Ενημέρωση Δημοτών [125]

Επιτροπές [11]

Επιτροπή Διαβούλευσης [1]

Επιτροπή Παιδείας [14]

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [30]

Επιτροπή Τουρισμού [7]

Επόπτης Υγείας [58]

Θέματα Αυτοδιοίκησης [6]

Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [70]

Κέντρο Κοινότητας [9]

Κληροδοτηματα [41]

Κοινωνική δράση [21]

Οικονομική Επιτροπή [123]

Παιδικός Σταθμός [11]

Πολιτική προστασία [7]

Πρόσκληση σε συνεδρίαση [1]

Τεχνικές Υπηρεσίες [2]

Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [9]

Υπηρεσία Καθαριότητας [6]

Υπηρεσία Υδρευσης [7]

Share