Αρχείο αναρτήσεων

Uncategorized [1], Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [14], Ανακοινώσεις [380], Αποφάσεις Δημάρχου [12], Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1], Γιορτή Φιστικιού 2018 [2], Γραφείο Δημάρχου [30], Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [43], Γραφείο προμηθειών [127], Δ.Α.Ο.Α. [32], Δελτία τύπου [127], Δημοτικό Συμβούλιο [142], Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [19], Διακηρύξεις - προκηρύξεις [93], Διεθνείς Σχέσεις [6], Εθελοντισμός [10], Εκδηλώσεις [48], Ενημέρωση Δημοτών [141], Επιτροπές [11], Επιτροπή Διαβούλευσης [1], Επιτροπή Παιδείας [14], Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [34], Επιτροπή Τουρισμού [7], Επόπτης Υγείας [66], Θέματα Αυτοδιοίκησης [6], Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [77], Κέντρο Κοινότητας [16], Κληροδοτηματα [45], Κοινωνική δράση [25], Λιμενικό Ταμείο Αίγινας [1], Οικονομική Επιτροπή [139], Παιδικός Σταθμός [12], Πολιτική προστασία [10], Πρόσκληση σε συνεδρίαση [1], Τεχνικές Υπηρεσίες [2], Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [16], Υπηρεσία Καθαριότητας [6], Υπηρεσία Υδρευσης [8]

Uncategorized [1]

Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [14]

Ανακοινώσεις [380]

Αποφάσεις Δημάρχου [12]

Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1]

Γιορτή Φιστικιού 2018 [2]

Γραφείο Δημάρχου [30]

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [43]

Γραφείο προμηθειών [127]

Δ.Α.Ο.Α. [32]

Δελτία τύπου [127]

Δημοτικό Συμβούλιο [142]

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [19]

Διακηρύξεις - προκηρύξεις [93]

Διεθνείς Σχέσεις [6]

Εθελοντισμός [10]

Εκδηλώσεις [48]

Ενημέρωση Δημοτών [141]

Επιτροπές [11]

Επιτροπή Διαβούλευσης [1]

Επιτροπή Παιδείας [14]

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [34]

Επιτροπή Τουρισμού [7]

Επόπτης Υγείας [66]

Θέματα Αυτοδιοίκησης [6]

Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [77]

Κέντρο Κοινότητας [16]

Κληροδοτηματα [45]

Κοινωνική δράση [25]

Λιμενικό Ταμείο Αίγινας [1]

Οικονομική Επιτροπή [139]

Παιδικός Σταθμός [12]

Πολιτική προστασία [10]

Πρόσκληση σε συνεδρίαση [1]

Τεχνικές Υπηρεσίες [2]

Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [16]

Υπηρεσία Καθαριότητας [6]

Υπηρεσία Υδρευσης [8]

Share