Αρχείο αναρτήσεων

Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [14], Ανακοινώσεις [314], Αποφάσεις Δημάρχου [3], Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1], Γιορτή Φιστικιού 2018 [2], Γραφείο Δημάρχου [23], Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [37], Γραφείο προμηθειών [103], Δ.Α.Ο.Α. [28], Δελτία τύπου [114], Δημοτικό Συμβούλιο [128], Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [16], Διακηρύξεις - προκηρύξεις [78], Διεθνείς Σχέσεις [5], Εθελοντισμός [10], Εκδηλώσεις [44], Ενημέρωση Δημοτών [120], Επιτροπές [11], Επιτροπή Διαβούλευσης [1], Επιτροπή Παιδείας [14], Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [30], Επιτροπή Τουρισμού [6], Επόπτης Υγείας [53], Θέματα Αυτοδιοίκησης [6], Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [66], Κέντρο Κοινότητας [8], Κληροδοτηματα [40], Κοινωνική δράση [19], Οικονομική Επιτροπή [118], Παιδικός Σταθμός [11], Πολιτική προστασία [7], Πρόσκληση σε συνεδρίαση [1], Τεχνικές Υπηρεσίες [2], Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [9], Υπηρεσία Καθαριότητας [6], Υπηρεσία Υδρευσης [7]

Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [14]

Ανακοινώσεις [314]

Αποφάσεις Δημάρχου [3]

Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1]

Γιορτή Φιστικιού 2018 [2]

Γραφείο Δημάρχου [23]

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [37]

Γραφείο προμηθειών [103]

Δ.Α.Ο.Α. [28]

Δελτία τύπου [114]

Δημοτικό Συμβούλιο [128]

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [16]

Διακηρύξεις - προκηρύξεις [78]

Διεθνείς Σχέσεις [5]

Εθελοντισμός [10]

Εκδηλώσεις [44]

Ενημέρωση Δημοτών [120]

Επιτροπές [11]

Επιτροπή Διαβούλευσης [1]

Επιτροπή Παιδείας [14]

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [30]

Επιτροπή Τουρισμού [6]

Επόπτης Υγείας [53]

Θέματα Αυτοδιοίκησης [6]

Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [66]

Κέντρο Κοινότητας [8]

Κληροδοτηματα [40]

Κοινωνική δράση [19]

Οικονομική Επιτροπή [118]

Παιδικός Σταθμός [11]

Πολιτική προστασία [7]

Πρόσκληση σε συνεδρίαση [1]

Τεχνικές Υπηρεσίες [2]

Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [9]

Υπηρεσία Καθαριότητας [6]

Υπηρεσία Υδρευσης [7]

Share