Αρχείο αναρτήσεων

Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [14], Ανακοινώσεις [345], Αποφάσεις Δημάρχου [9], Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1], Γιορτή Φιστικιού 2018 [2], Γραφείο Δημάρχου [25], Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [39], Γραφείο προμηθειών [119], Δ.Α.Ο.Α. [31], Δελτία τύπου [119], Δημοτικό Συμβούλιο [133], Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [18], Διακηρύξεις - προκηρύξεις [87], Διεθνείς Σχέσεις [6], Εθελοντισμός [10], Εκδηλώσεις [46], Ενημέρωση Δημοτών [129], Επιτροπές [11], Επιτροπή Διαβούλευσης [1], Επιτροπή Παιδείας [14], Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [31], Επιτροπή Τουρισμού [7], Επόπτης Υγείας [60], Θέματα Αυτοδιοίκησης [6], Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [72], Κέντρο Κοινότητας [12], Κληροδοτηματα [42], Κοινωνική δράση [22], Λιμενικό Ταμείο Αίγινας [1], Οικονομική Επιτροπή [128], Παιδικός Σταθμός [12], Πολιτική προστασία [9], Πρόσκληση σε συνεδρίαση [1], Τεχνικές Υπηρεσίες [2], Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [13], Υπηρεσία Καθαριότητας [6], Υπηρεσία Υδρευσης [8]

Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [14]

Ανακοινώσεις [345]

Αποφάσεις Δημάρχου [9]

Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1]

Γιορτή Φιστικιού 2018 [2]

Γραφείο Δημάρχου [25]

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [39]

Γραφείο προμηθειών [119]

Δ.Α.Ο.Α. [31]

Δελτία τύπου [119]

Δημοτικό Συμβούλιο [133]

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [18]

Διακηρύξεις - προκηρύξεις [87]

Διεθνείς Σχέσεις [6]

Εθελοντισμός [10]

Εκδηλώσεις [46]

Ενημέρωση Δημοτών [129]

Επιτροπές [11]

Επιτροπή Διαβούλευσης [1]

Επιτροπή Παιδείας [14]

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [31]

Επιτροπή Τουρισμού [7]

Επόπτης Υγείας [60]

Θέματα Αυτοδιοίκησης [6]

Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [72]

Κέντρο Κοινότητας [12]

Κληροδοτηματα [42]

Κοινωνική δράση [22]

Λιμενικό Ταμείο Αίγινας [1]

Οικονομική Επιτροπή [128]

Παιδικός Σταθμός [12]

Πολιτική προστασία [9]

Πρόσκληση σε συνεδρίαση [1]

Τεχνικές Υπηρεσίες [2]

Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [13]

Υπηρεσία Καθαριότητας [6]

Υπηρεσία Υδρευσης [8]

Share