Αρχείο αναρτήσεων

Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [14], Ανακοινώσεις [280], Αποφάσεις Δημάρχου [3], Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1], Γιορτή Φιστικιού 2018 [1], Γραφείο Δημάρχου [20], Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [27], Γραφείο προμηθειών [87], Δ.Α.Ο.Α. [23], Δελτία τύπου [94], Δημοτικό Συμβούλιο [116], Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [11], Διακηρύξεις - προκηρύξεις [63], Διεθνείς Σχέσεις [5], Εθελοντισμός [10], Εκδηλώσεις [35], Ενημέρωση Δημοτών [102], Επιτροπές [11], Επιτροπή Διαβούλευσης [1], Επιτροπή Παιδείας [13], Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [27], Επιτροπή Τουρισμού [6], Επόπτης Υγείας [43], Θέματα Αυτοδιοίκησης [4], Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [57], Κέντρο Κοινότητας [7], Κληροδοτηματα [29], Κοινωνική δράση [19], Οικονομική Επιτροπή [100], Παιδικός Σταθμός [10], Πολιτική προστασία [6], Πρόσκληση σε συνεδρίαση [1], Τεχνικές Υπηρεσίες [2], Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [9], Υπηρεσία Καθαριότητας [6], Υπηρεσία Υδρευσης [7]

Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [14]

Ανακοινώσεις [280]

Αποφάσεις Δημάρχου [3]

Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1]

Γιορτή Φιστικιού 2018 [1]

Γραφείο Δημάρχου [20]

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [27]

Γραφείο προμηθειών [87]

Δ.Α.Ο.Α. [23]

Δελτία τύπου [94]

Δημοτικό Συμβούλιο [116]

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [11]

Διακηρύξεις - προκηρύξεις [63]

Διεθνείς Σχέσεις [5]

Εθελοντισμός [10]

Εκδηλώσεις [35]

Ενημέρωση Δημοτών [102]

Επιτροπές [11]

Επιτροπή Διαβούλευσης [1]

Επιτροπή Παιδείας [13]

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [27]

Επιτροπή Τουρισμού [6]

Επόπτης Υγείας [43]

Θέματα Αυτοδιοίκησης [4]

Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [57]

Κέντρο Κοινότητας [7]

Κληροδοτηματα [29]

Κοινωνική δράση [19]

Οικονομική Επιτροπή [100]

Παιδικός Σταθμός [10]

Πολιτική προστασία [6]

Πρόσκληση σε συνεδρίαση [1]

Τεχνικές Υπηρεσίες [2]

Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [9]

Υπηρεσία Καθαριότητας [6]

Υπηρεσία Υδρευσης [7]

Share