Αρχείο αναρτήσεων

Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [11], Ανακοινώσεις [197], Αποφάσεις Δημάρχου [3], Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1], Γραφείο Δημάρχου [16], Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [14], Γραφείο προμηθειών [51], Δ.Α.Ο.Α. [15], Δελτία τύπου [68], Δημοτικό Συμβούλιο [78], Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [7], Διακηρύξεις - προκηρύξεις [33], Διεθνείς Σχέσεις [4], Εθελοντισμός [3], Εκδηλώσεις [20], Ενημέρωση Δημοτών [57], Επιτροπές [7], Επιτροπή Διαβούλευσης [1], Επιτροπή Παιδείας [13], Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [17], Επιτροπή Τουρισμού [5], Επόπτης Υγείας [17], Θέματα Αυτοδιοίκησης [3], Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [35], Κέντρο Κοινότητας [3], Κληροδοτηματα [13], Κοινωνική δράση [15], Οικονομική Επιτροπή [65], Παιδικός Σταθμός [6], Πρόσκληση σε συνεδρίαση [1], Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [8], Υπηρεσία Καθαριότητας [3], Υπηρεσία Υδρευσης [2]

Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [11]

Ανακοινώσεις [197]

Αποφάσεις Δημάρχου [3]

Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1]

Γραφείο Δημάρχου [16]

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [14]

Γραφείο προμηθειών [51]

Δ.Α.Ο.Α. [15]

Δελτία τύπου [68]

Δημοτικό Συμβούλιο [78]

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [7]

Διακηρύξεις - προκηρύξεις [33]

Διεθνείς Σχέσεις [4]

Εθελοντισμός [3]

Εκδηλώσεις [20]

Ενημέρωση Δημοτών [57]

Επιτροπές [7]

Επιτροπή Διαβούλευσης [1]

Επιτροπή Παιδείας [13]

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [17]

Επιτροπή Τουρισμού [5]

Επόπτης Υγείας [17]

Θέματα Αυτοδιοίκησης [3]

Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [35]

Κέντρο Κοινότητας [3]

Κληροδοτηματα [13]

Κοινωνική δράση [15]

Οικονομική Επιτροπή [65]

Παιδικός Σταθμός [6]

Πρόσκληση σε συνεδρίαση [1]

Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [8]

Υπηρεσία Καθαριότητας [3]

Υπηρεσία Υδρευσης [2]

Share