Αρχείο αναρτήσεων

Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [14], Ανακοινώσεις [253], Αποφάσεις Δημάρχου [3], Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1], Γραφείο Δημάρχου [17], Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [26], Γραφείο προμηθειών [78], Δ.Α.Ο.Α. [21], Δελτία τύπου [93], Δημοτικό Συμβούλιο [99], Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [11], Διακηρύξεις - προκηρύξεις [60], Διεθνείς Σχέσεις [5], Εθελοντισμός [7], Εκδηλώσεις [33], Ενημέρωση Δημοτών [88], Επιτροπές [11], Επιτροπή Διαβούλευσης [1], Επιτροπή Παιδείας [13], Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [26], Επιτροπή Τουρισμού [6], Επόπτης Υγείας [34], Θέματα Αυτοδιοίκησης [4], Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [47], Κέντρο Κοινότητας [6], Κληροδοτηματα [27], Κοινωνική δράση [19], Οικονομική Επιτροπή [94], Παιδικός Σταθμός [8], Πολιτική προστασία [5], Πρόσκληση σε συνεδρίαση [1], Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [8], Υπηρεσία Καθαριότητας [5], Υπηρεσία Υδρευσης [5]

Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [14]

Ανακοινώσεις [253]

Αποφάσεις Δημάρχου [3]

Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1]

Γραφείο Δημάρχου [17]

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [26]

Γραφείο προμηθειών [78]

Δ.Α.Ο.Α. [21]

Δελτία τύπου [93]

Δημοτικό Συμβούλιο [99]

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [11]

Διακηρύξεις - προκηρύξεις [60]

Διεθνείς Σχέσεις [5]

Εθελοντισμός [7]

Εκδηλώσεις [33]

Ενημέρωση Δημοτών [88]

Επιτροπές [11]

Επιτροπή Διαβούλευσης [1]

Επιτροπή Παιδείας [13]

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [26]

Επιτροπή Τουρισμού [6]

Επόπτης Υγείας [34]

Θέματα Αυτοδιοίκησης [4]

Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [47]

Κέντρο Κοινότητας [6]

Κληροδοτηματα [27]

Κοινωνική δράση [19]

Οικονομική Επιτροπή [94]

Παιδικός Σταθμός [8]

Πολιτική προστασία [5]

Πρόσκληση σε συνεδρίαση [1]

Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [8]

Υπηρεσία Καθαριότητας [5]

Υπηρεσία Υδρευσης [5]

Share