Αρχείο αναρτήσεων

Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [9], Ανακοινώσεις [139], Αποφάσεις Δημάρχου [1], Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1], Γραφείο Δημάρχου [6], Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [8], Γραφείο προμηθειών [36], Δ.Α.Ο.Α. [10], Δελτία τύπου [44], Δημοτικό Συμβούλιο [54], Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [3], Διακηρύξεις - προκηρύξεις [24], Διεθνείς Σχέσεις [3], Εθελοντισμός [1], Εκδηλώσεις [14], Ενημέρωση Δημοτών [39], Επιτροπές [5], Επιτροπή Διαβούλευσης [1], Επιτροπή Παιδείας [13], Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [14], Επιτροπή Τουρισμού [5], Επόπτης Υγείας [15], Θέματα Αυτοδιοίκησης [3], Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [21], Κληροδοτηματα [12], Κοινωνική δράση [14], Οικονομική Επιτροπή [45], Παιδικός Σταθμός [5], Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [6], Υπηρεσία Υδρευσης [1]

Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [9]

Ανακοινώσεις [139]

Αποφάσεις Δημάρχου [1]

Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1]

Γραφείο Δημάρχου [6]

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [8]

Γραφείο προμηθειών [36]

Δ.Α.Ο.Α. [10]

Δελτία τύπου [44]

Δημοτικό Συμβούλιο [54]

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [3]

Διακηρύξεις - προκηρύξεις [24]

Διεθνείς Σχέσεις [3]

Εθελοντισμός [1]

Εκδηλώσεις [14]

Ενημέρωση Δημοτών [39]

Επιτροπές [5]

Επιτροπή Διαβούλευσης [1]

Επιτροπή Παιδείας [13]

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [14]

Επιτροπή Τουρισμού [5]

Επόπτης Υγείας [15]

Θέματα Αυτοδιοίκησης [3]

Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [21]

Κληροδοτηματα [12]

Κοινωνική δράση [14]

Οικονομική Επιτροπή [45]

Παιδικός Σταθμός [5]

Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [6]

Υπηρεσία Υδρευσης [1]

Share