Αρχείο αναρτήσεων

Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [11], Ανακοινώσεις [163], Αποφάσεις Δημάρχου [1], Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1], Γραφείο Δημάρχου [8], Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [10], Γραφείο προμηθειών [44], Δ.Α.Ο.Α. [12], Δελτία τύπου [51], Δημοτικό Συμβούλιο [61], Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [5], Διακηρύξεις - προκηρύξεις [29], Διεθνείς Σχέσεις [3], Εθελοντισμός [1], Εκδηλώσεις [15], Ενημέρωση Δημοτών [49], Επιτροπές [5], Επιτροπή Διαβούλευσης [1], Επιτροπή Παιδείας [13], Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [16], Επιτροπή Τουρισμού [5], Επόπτης Υγείας [16], Θέματα Αυτοδιοίκησης [3], Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [26], Κέντρο Κοινότητας [1], Κληροδοτηματα [12], Κοινωνική δράση [14], Οικονομική Επιτροπή [52], Παιδικός Σταθμός [5], Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [8], Υπηρεσία Καθαριότητας [3], Υπηρεσία Υδρευσης [2]

Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [11]

Ανακοινώσεις [163]

Αποφάσεις Δημάρχου [1]

Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1]

Γραφείο Δημάρχου [8]

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [10]

Γραφείο προμηθειών [44]

Δ.Α.Ο.Α. [12]

Δελτία τύπου [51]

Δημοτικό Συμβούλιο [61]

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [5]

Διακηρύξεις - προκηρύξεις [29]

Διεθνείς Σχέσεις [3]

Εθελοντισμός [1]

Εκδηλώσεις [15]

Ενημέρωση Δημοτών [49]

Επιτροπές [5]

Επιτροπή Διαβούλευσης [1]

Επιτροπή Παιδείας [13]

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [16]

Επιτροπή Τουρισμού [5]

Επόπτης Υγείας [16]

Θέματα Αυτοδιοίκησης [3]

Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [26]

Κέντρο Κοινότητας [1]

Κληροδοτηματα [12]

Κοινωνική δράση [14]

Οικονομική Επιτροπή [52]

Παιδικός Σταθμός [5]

Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [8]

Υπηρεσία Καθαριότητας [3]

Υπηρεσία Υδρευσης [2]

Share