Αρχείο αναρτήσεων

Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [14], Ανακοινώσεις [241], Αποφάσεις Δημάρχου [3], Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1], Γραφείο Δημάρχου [17], Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [21], Γραφείο προμηθειών [70], Δ.Α.Ο.Α. [20], Δελτία τύπου [86], Δημοτικό Συμβούλιο [97], Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [11], Διακηρύξεις - προκηρύξεις [54], Διεθνείς Σχέσεις [4], Εθελοντισμός [7], Εκδηλώσεις [29], Ενημέρωση Δημοτών [83], Επιτροπές [11], Επιτροπή Διαβούλευσης [1], Επιτροπή Παιδείας [13], Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [23], Επιτροπή Τουρισμού [5], Επόπτης Υγείας [32], Θέματα Αυτοδιοίκησης [4], Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [43], Κέντρο Κοινότητας [5], Κληροδοτηματα [26], Κοινωνική δράση [19], Οικονομική Επιτροπή [88], Παιδικός Σταθμός [8], Πολιτική προστασία [3], Πρόσκληση σε συνεδρίαση [1], Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [8], Υπηρεσία Καθαριότητας [5], Υπηρεσία Υδρευσης [4]

Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [14]

Ανακοινώσεις [241]

Αποφάσεις Δημάρχου [3]

Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1]

Γραφείο Δημάρχου [17]

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [21]

Γραφείο προμηθειών [70]

Δ.Α.Ο.Α. [20]

Δελτία τύπου [86]

Δημοτικό Συμβούλιο [97]

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [11]

Διακηρύξεις - προκηρύξεις [54]

Διεθνείς Σχέσεις [4]

Εθελοντισμός [7]

Εκδηλώσεις [29]

Ενημέρωση Δημοτών [83]

Επιτροπές [11]

Επιτροπή Διαβούλευσης [1]

Επιτροπή Παιδείας [13]

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [23]

Επιτροπή Τουρισμού [5]

Επόπτης Υγείας [32]

Θέματα Αυτοδιοίκησης [4]

Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [43]

Κέντρο Κοινότητας [5]

Κληροδοτηματα [26]

Κοινωνική δράση [19]

Οικονομική Επιτροπή [88]

Παιδικός Σταθμός [8]

Πολιτική προστασία [3]

Πρόσκληση σε συνεδρίαση [1]

Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [8]

Υπηρεσία Καθαριότητας [5]

Υπηρεσία Υδρευσης [4]

Share