Αρχείο αναρτήσεων

Uncategorized [1], Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [14], Ανακοινώσεις [366], Αποφάσεις Δημάρχου [11], Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1], Γιορτή Φιστικιού 2018 [2], Γραφείο Δημάρχου [27], Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [41], Γραφείο προμηθειών [125], Δ.Α.Ο.Α. [32], Δελτία τύπου [121], Δημοτικό Συμβούλιο [138], Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [19], Διακηρύξεις - προκηρύξεις [90], Διεθνείς Σχέσεις [6], Εθελοντισμός [10], Εκδηλώσεις [48], Ενημέρωση Δημοτών [133], Επιτροπές [11], Επιτροπή Διαβούλευσης [1], Επιτροπή Παιδείας [14], Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [33], Επιτροπή Τουρισμού [7], Επόπτης Υγείας [63], Θέματα Αυτοδιοίκησης [6], Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [75], Κέντρο Κοινότητας [13], Κληροδοτηματα [42], Κοινωνική δράση [22], Λιμενικό Ταμείο Αίγινας [1], Οικονομική Επιτροπή [131], Παιδικός Σταθμός [12], Πολιτική προστασία [9], Πρόσκληση σε συνεδρίαση [1], Τεχνικές Υπηρεσίες [2], Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [13], Υπηρεσία Καθαριότητας [6], Υπηρεσία Υδρευσης [8]

Uncategorized [1]

Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [14]

Ανακοινώσεις [366]

Αποφάσεις Δημάρχου [11]

Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1]

Γιορτή Φιστικιού 2018 [2]

Γραφείο Δημάρχου [27]

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [41]

Γραφείο προμηθειών [125]

Δ.Α.Ο.Α. [32]

Δελτία τύπου [121]

Δημοτικό Συμβούλιο [138]

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [19]

Διακηρύξεις - προκηρύξεις [90]

Διεθνείς Σχέσεις [6]

Εθελοντισμός [10]

Εκδηλώσεις [48]

Ενημέρωση Δημοτών [133]

Επιτροπές [11]

Επιτροπή Διαβούλευσης [1]

Επιτροπή Παιδείας [14]

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [33]

Επιτροπή Τουρισμού [7]

Επόπτης Υγείας [63]

Θέματα Αυτοδιοίκησης [6]

Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [75]

Κέντρο Κοινότητας [13]

Κληροδοτηματα [42]

Κοινωνική δράση [22]

Λιμενικό Ταμείο Αίγινας [1]

Οικονομική Επιτροπή [131]

Παιδικός Σταθμός [12]

Πολιτική προστασία [9]

Πρόσκληση σε συνεδρίαση [1]

Τεχνικές Υπηρεσίες [2]

Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [13]

Υπηρεσία Καθαριότητας [6]

Υπηρεσία Υδρευσης [8]

Share