Αρχείο αναρτήσεων

Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [6], Ανακοινώσεις [120], Αποφάσεις Δημάρχου [1], Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1], Γραφείο Δημάρχου [4], Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [5], Γραφείο προμηθειών [34], Δ.Α.Ο.Α. [10], Δελτία τύπου [41], Δημοτικό Συμβούλιο [46], Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [3], Διακηρύξεις - προκηρύξεις [22], Διεθνείς Σχέσεις [2], Εθελοντισμός [1], Εκδηλώσεις [12], Ενημέρωση Δημοτών [32], Επιτροπές [5], Επιτροπή Διαβούλευσης [1], Επιτροπή Παιδείας [13], Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [13], Επιτροπή Τουρισμού [5], Επόπτης Υγείας [11], Θέματα Αυτοδιοίκησης [3], Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [19], Κληροδοτηματα [12], Κοινωνική δράση [14], Οικονομική Επιτροπή [40], Παιδικός Σταθμός [5], Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [5], Υπηρεσία Υδρευσης [1]

Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [6]

Ανακοινώσεις [120]

Αποφάσεις Δημάρχου [1]

Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1]

Γραφείο Δημάρχου [4]

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [5]

Γραφείο προμηθειών [34]

Δ.Α.Ο.Α. [10]

Δελτία τύπου [41]

Δημοτικό Συμβούλιο [46]

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [3]

Διακηρύξεις - προκηρύξεις [22]

Διεθνείς Σχέσεις [2]

Εθελοντισμός [1]

Εκδηλώσεις [12]

Ενημέρωση Δημοτών [32]

Επιτροπές [5]

Επιτροπή Διαβούλευσης [1]

Επιτροπή Παιδείας [13]

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [13]

Επιτροπή Τουρισμού [5]

Επόπτης Υγείας [11]

Θέματα Αυτοδιοίκησης [3]

Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [19]

Κληροδοτηματα [12]

Κοινωνική δράση [14]

Οικονομική Επιτροπή [40]

Παιδικός Σταθμός [5]

Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [5]

Υπηρεσία Υδρευσης [1]

Share