Αρχείο αναρτήσεων

Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [11], Ανακοινώσεις [178], Αποφάσεις Δημάρχου [1], Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1], Γραφείο Δημάρχου [9], Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [11], Γραφείο προμηθειών [49], Δ.Α.Ο.Α. [13], Δελτία τύπου [56], Δημοτικό Συμβούλιο [71], Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [7], Διακηρύξεις - προκηρύξεις [33], Διεθνείς Σχέσεις [3], Εθελοντισμός [1], Εκδηλώσεις [17], Ενημέρωση Δημοτών [52], Επιτροπές [6], Επιτροπή Διαβούλευσης [1], Επιτροπή Παιδείας [13], Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [17], Επιτροπή Τουρισμού [5], Επόπτης Υγείας [16], Θέματα Αυτοδιοίκησης [3], Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [31], Κέντρο Κοινότητας [3], Κληροδοτηματα [13], Κοινωνική δράση [14], Οικονομική Επιτροπή [59], Παιδικός Σταθμός [6], Πρόσκληση σε συνεδρίαση [1], Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [8], Υπηρεσία Καθαριότητας [3], Υπηρεσία Υδρευσης [2]

Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [11]

Ανακοινώσεις [178]

Αποφάσεις Δημάρχου [1]

Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1]

Γραφείο Δημάρχου [9]

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [11]

Γραφείο προμηθειών [49]

Δ.Α.Ο.Α. [13]

Δελτία τύπου [56]

Δημοτικό Συμβούλιο [71]

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [7]

Διακηρύξεις - προκηρύξεις [33]

Διεθνείς Σχέσεις [3]

Εθελοντισμός [1]

Εκδηλώσεις [17]

Ενημέρωση Δημοτών [52]

Επιτροπές [6]

Επιτροπή Διαβούλευσης [1]

Επιτροπή Παιδείας [13]

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [17]

Επιτροπή Τουρισμού [5]

Επόπτης Υγείας [16]

Θέματα Αυτοδιοίκησης [3]

Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [31]

Κέντρο Κοινότητας [3]

Κληροδοτηματα [13]

Κοινωνική δράση [14]

Οικονομική Επιτροπή [59]

Παιδικός Σταθμός [6]

Πρόσκληση σε συνεδρίαση [1]

Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [8]

Υπηρεσία Καθαριότητας [3]

Υπηρεσία Υδρευσης [2]

Share