Αρχείο αναρτήσεων

Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [14], Ανακοινώσεις [293], Αποφάσεις Δημάρχου [3], Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1], Γιορτή Φιστικιού 2018 [2], Γραφείο Δημάρχου [21], Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [31], Γραφείο προμηθειών [95], Δ.Α.Ο.Α. [25], Δελτία τύπου [100], Δημοτικό Συμβούλιο [119], Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [12], Διακηρύξεις - προκηρύξεις [71], Διεθνείς Σχέσεις [5], Εθελοντισμός [10], Εκδηλώσεις [36], Ενημέρωση Δημοτών [107], Επιτροπές [11], Επιτροπή Διαβούλευσης [1], Επιτροπή Παιδείας [13], Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [28], Επιτροπή Τουρισμού [6], Επόπτης Υγείας [46], Θέματα Αυτοδιοίκησης [4], Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [59], Κέντρο Κοινότητας [7], Κληροδοτηματα [31], Κοινωνική δράση [19], Οικονομική Επιτροπή [106], Παιδικός Σταθμός [11], Πολιτική προστασία [7], Πρόσκληση σε συνεδρίαση [1], Τεχνικές Υπηρεσίες [2], Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [9], Υπηρεσία Καθαριότητας [6], Υπηρεσία Υδρευσης [7]

Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [14]

Ανακοινώσεις [293]

Αποφάσεις Δημάρχου [3]

Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1]

Γιορτή Φιστικιού 2018 [2]

Γραφείο Δημάρχου [21]

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [31]

Γραφείο προμηθειών [95]

Δ.Α.Ο.Α. [25]

Δελτία τύπου [100]

Δημοτικό Συμβούλιο [119]

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [12]

Διακηρύξεις - προκηρύξεις [71]

Διεθνείς Σχέσεις [5]

Εθελοντισμός [10]

Εκδηλώσεις [36]

Ενημέρωση Δημοτών [107]

Επιτροπές [11]

Επιτροπή Διαβούλευσης [1]

Επιτροπή Παιδείας [13]

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [28]

Επιτροπή Τουρισμού [6]

Επόπτης Υγείας [46]

Θέματα Αυτοδιοίκησης [4]

Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [59]

Κέντρο Κοινότητας [7]

Κληροδοτηματα [31]

Κοινωνική δράση [19]

Οικονομική Επιτροπή [106]

Παιδικός Σταθμός [11]

Πολιτική προστασία [7]

Πρόσκληση σε συνεδρίαση [1]

Τεχνικές Υπηρεσίες [2]

Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [9]

Υπηρεσία Καθαριότητας [6]

Υπηρεσία Υδρευσης [7]

Share