Αρχείο αναρτήσεων

Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [13], Ανακοινώσεις [227], Αποφάσεις Δημάρχου [3], Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1], Γραφείο Δημάρχου [17], Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [18], Γραφείο προμηθειών [68], Δ.Α.Ο.Α. [18], Δελτία τύπου [83], Δημοτικό Συμβούλιο [91], Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [11], Διακηρύξεις - προκηρύξεις [38], Διεθνείς Σχέσεις [4], Εθελοντισμός [6], Εκδηλώσεις [28], Ενημέρωση Δημοτών [77], Επιτροπές [10], Επιτροπή Διαβούλευσης [1], Επιτροπή Παιδείας [13], Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [20], Επιτροπή Τουρισμού [5], Επόπτης Υγείας [27], Θέματα Αυτοδιοίκησης [4], Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [42], Κέντρο Κοινότητας [5], Κληροδοτηματα [21], Κοινωνική δράση [18], Οικονομική Επιτροπή [80], Παιδικός Σταθμός [7], Πολιτική προστασία [3], Πρόσκληση σε συνεδρίαση [1], Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [8], Υπηρεσία Καθαριότητας [5], Υπηρεσία Υδρευσης [4]

Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [13]

Ανακοινώσεις [227]

Αποφάσεις Δημάρχου [3]

Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1]

Γραφείο Δημάρχου [17]

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [18]

Γραφείο προμηθειών [68]

Δ.Α.Ο.Α. [18]

Δελτία τύπου [83]

Δημοτικό Συμβούλιο [91]

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [11]

Διακηρύξεις - προκηρύξεις [38]

Διεθνείς Σχέσεις [4]

Εθελοντισμός [6]

Εκδηλώσεις [28]

Ενημέρωση Δημοτών [77]

Επιτροπές [10]

Επιτροπή Διαβούλευσης [1]

Επιτροπή Παιδείας [13]

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [20]

Επιτροπή Τουρισμού [5]

Επόπτης Υγείας [27]

Θέματα Αυτοδιοίκησης [4]

Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [42]

Κέντρο Κοινότητας [5]

Κληροδοτηματα [21]

Κοινωνική δράση [18]

Οικονομική Επιτροπή [80]

Παιδικός Σταθμός [7]

Πολιτική προστασία [3]

Πρόσκληση σε συνεδρίαση [1]

Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [8]

Υπηρεσία Καθαριότητας [5]

Υπηρεσία Υδρευσης [4]

Share