Αρχείο αναρτήσεων

Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [13], Ανακοινώσεις [214], Αποφάσεις Δημάρχου [3], Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1], Γραφείο Δημάρχου [17], Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [17], Γραφείο προμηθειών [63], Δ.Α.Ο.Α. [17], Δελτία τύπου [75], Δημοτικό Συμβούλιο [81], Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [10], Διακηρύξεις - προκηρύξεις [36], Διεθνείς Σχέσεις [4], Εθελοντισμός [4], Εκδηλώσεις [23], Ενημέρωση Δημοτών [66], Επιτροπές [7], Επιτροπή Διαβούλευσης [1], Επιτροπή Παιδείας [13], Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [19], Επιτροπή Τουρισμού [5], Επόπτης Υγείας [21], Θέματα Αυτοδιοίκησης [4], Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [35], Κέντρο Κοινότητας [5], Κληροδοτηματα [13], Κοινωνική δράση [16], Οικονομική Επιτροπή [70], Παιδικός Σταθμός [7], Πολιτική προστασία [3], Πρόσκληση σε συνεδρίαση [1], Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [8], Υπηρεσία Καθαριότητας [4], Υπηρεσία Υδρευσης [3]

Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [13]

Ανακοινώσεις [214]

Αποφάσεις Δημάρχου [3]

Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1]

Γραφείο Δημάρχου [17]

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [17]

Γραφείο προμηθειών [63]

Δ.Α.Ο.Α. [17]

Δελτία τύπου [75]

Δημοτικό Συμβούλιο [81]

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [10]

Διακηρύξεις - προκηρύξεις [36]

Διεθνείς Σχέσεις [4]

Εθελοντισμός [4]

Εκδηλώσεις [23]

Ενημέρωση Δημοτών [66]

Επιτροπές [7]

Επιτροπή Διαβούλευσης [1]

Επιτροπή Παιδείας [13]

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [19]

Επιτροπή Τουρισμού [5]

Επόπτης Υγείας [21]

Θέματα Αυτοδιοίκησης [4]

Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [35]

Κέντρο Κοινότητας [5]

Κληροδοτηματα [13]

Κοινωνική δράση [16]

Οικονομική Επιτροπή [70]

Παιδικός Σταθμός [7]

Πολιτική προστασία [3]

Πρόσκληση σε συνεδρίαση [1]

Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [8]

Υπηρεσία Καθαριότητας [4]

Υπηρεσία Υδρευσης [3]

Share