Αρχείο αναρτήσεων

Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [7], Ανακοινώσεις [128], Αποφάσεις Δημάρχου [1], Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1], Γραφείο Δημάρχου [6], Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [7], Γραφείο προμηθειών [35], Δ.Α.Ο.Α. [10], Δελτία τύπου [44], Δημοτικό Συμβούλιο [49], Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [3], Διακηρύξεις - προκηρύξεις [22], Διεθνείς Σχέσεις [2], Εθελοντισμός [1], Εκδηλώσεις [14], Ενημέρωση Δημοτών [34], Επιτροπές [5], Επιτροπή Διαβούλευσης [1], Επιτροπή Παιδείας [13], Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [13], Επιτροπή Τουρισμού [5], Επόπτης Υγείας [11], Θέματα Αυτοδιοίκησης [3], Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [20], Κληροδοτηματα [12], Κοινωνική δράση [14], Οικονομική Επιτροπή [42], Παιδικός Σταθμός [5], Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [5], Υπηρεσία Υδρευσης [1]

Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [7]

Ανακοινώσεις [128]

Αποφάσεις Δημάρχου [1]

Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1]

Γραφείο Δημάρχου [6]

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [7]

Γραφείο προμηθειών [35]

Δ.Α.Ο.Α. [10]

Δελτία τύπου [44]

Δημοτικό Συμβούλιο [49]

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [3]

Διακηρύξεις - προκηρύξεις [22]

Διεθνείς Σχέσεις [2]

Εθελοντισμός [1]

Εκδηλώσεις [14]

Ενημέρωση Δημοτών [34]

Επιτροπές [5]

Επιτροπή Διαβούλευσης [1]

Επιτροπή Παιδείας [13]

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [13]

Επιτροπή Τουρισμού [5]

Επόπτης Υγείας [11]

Θέματα Αυτοδιοίκησης [3]

Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [20]

Κληροδοτηματα [12]

Κοινωνική δράση [14]

Οικονομική Επιτροπή [42]

Παιδικός Σταθμός [5]

Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [5]

Υπηρεσία Υδρευσης [1]

Share