Αρχείο αναρτήσεων

Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [14], Ανακοινώσεις [298], Αποφάσεις Δημάρχου [3], Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1], Γιορτή Φιστικιού 2018 [2], Γραφείο Δημάρχου [23], Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [34], Γραφείο προμηθειών [102], Δ.Α.Ο.Α. [26], Δελτία τύπου [103], Δημοτικό Συμβούλιο [121], Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [16], Διακηρύξεις - προκηρύξεις [78], Διεθνείς Σχέσεις [5], Εθελοντισμός [10], Εκδηλώσεις [39], Ενημέρωση Δημοτών [111], Επιτροπές [11], Επιτροπή Διαβούλευσης [1], Επιτροπή Παιδείας [14], Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [29], Επιτροπή Τουρισμού [6], Επόπτης Υγείας [49], Θέματα Αυτοδιοίκησης [4], Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [61], Κέντρο Κοινότητας [7], Κληροδοτηματα [34], Κοινωνική δράση [19], Οικονομική Επιτροπή [112], Παιδικός Σταθμός [11], Πολιτική προστασία [7], Πρόσκληση σε συνεδρίαση [1], Τεχνικές Υπηρεσίες [2], Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [9], Υπηρεσία Καθαριότητας [6], Υπηρεσία Υδρευσης [7]

Αγροτικά - Κτηνοτροφικά [14]

Ανακοινώσεις [298]

Αποφάσεις Δημάρχου [3]

Γ.Γραμματεία Ισότητας των Φύλων [1]

Γιορτή Φιστικιού 2018 [2]

Γραφείο Δημάρχου [23]

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων [34]

Γραφείο προμηθειών [102]

Δ.Α.Ο.Α. [26]

Δελτία τύπου [103]

Δημοτικό Συμβούλιο [121]

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός [16]

Διακηρύξεις - προκηρύξεις [78]

Διεθνείς Σχέσεις [5]

Εθελοντισμός [10]

Εκδηλώσεις [39]

Ενημέρωση Δημοτών [111]

Επιτροπές [11]

Επιτροπή Διαβούλευσης [1]

Επιτροπή Παιδείας [14]

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής [29]

Επιτροπή Τουρισμού [6]

Επόπτης Υγείας [49]

Θέματα Αυτοδιοίκησης [4]

Κ.Ε.Δ.Α Δήμου Αίγινας [61]

Κέντρο Κοινότητας [7]

Κληροδοτηματα [34]

Κοινωνική δράση [19]

Οικονομική Επιτροπή [112]

Παιδικός Σταθμός [11]

Πολιτική προστασία [7]

Πρόσκληση σε συνεδρίαση [1]

Τεχνικές Υπηρεσίες [2]

Τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού [9]

Υπηρεσία Καθαριότητας [6]

Υπηρεσία Υδρευσης [7]

Share