Τηλέφωνα Δήμου

NEO  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ  ( ΟΙΝΩΝΗΣ 2 )

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                  2297320013          Γραμματεία Δημάρχου e-mail  
ΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ            2297320019
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                               2297320025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                     2297320030 -32 – 33

ΓΡ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ                                2297320031
ΓΡ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                 2297320034
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ    2297320066
ΓΡ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ                        2297320054
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                            2297320061 , 62 , 63 , 64

ΓΡ. ΕΣΟΔΩΝ                                         2297320065
ΚΛΗΤΗΡΕΣ                                           2297320000 , 2297320011 – 22

ΓΡ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ                                     2297320020
ΓΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ                           2297320021                   Πρωτόκολλο – διαβιβάστε με e-mail
ΓΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ                          2297320023    2297320024 ΙΣΟΓΕΙΟ
ΓΡ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                2297320045  – e-mail : dimos1828@gmail.com
ΓΡ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ                          2297320038 – 39

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                       2297320041 – 42

ΓΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                         2297320050
ΓΡ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ                             2297320052
ΓΡ. ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ  & ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Α.Ε.Δ           2297320053
ΓΡ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ      15516 Ι         IΣΟΓΕΙΟ

—————————————————————————

ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (  ΧΡ. ΛΑΔΑ 1 )

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΊΤΩΝ  – ΚΕΠ     22970 – 26223

ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ  2297320206

Share