Δημοτικό Συμβούλιο

Μούρτζης Δημήτριος                                  Δήμαρχος

 

 1. Μούρτζης Αντώνιος                         Αντιδήμαρχος
 2. Σκαλτσιώτης Γεώργιος                   Δημοτικός Σύμβουλος
 3. Ζορμπάς Ιωάννης                            Δημοτικός Σύμβουλος
 4. Γενίτσαρης Κωνσταντίνος               Αντιδήμαρχος
 5. Μούρτζης Γεώργιος                        Δημοτικός Σύμβουλος
 6. Βατικιώτης Δημήτριος                     Δημοτικός Σύμβουλος
 7. Πάλλης Στυλιανός                           Δημοτικός Σύμβουλος
 8. Οικονόμου Νικόλαος                      Πρόεδρος Δ.Σ.
 9. Δέδες Ευάγγελος                           Αντιδήμαρχος
 10. Λορέντζος Γ. Αθανάσιος                Δημοτικός Σύμβουλος
 11. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη           Δημοτικός Σύμβουλος
 12. Θεριανός Στυλιανός                        Δημοτικός Σύμβουλος
 13. Μαρμαρινός Παναγιώτης               Δημοτικός Σύμβουλος
 14. Πάλλης Ελευθέριος                        Δημοτικός Σύμβουλος
 15. Μαρμαρινός Σταμάτιος                  Δημοτικός Σύμβουλος
 16. Τσούρης Αργύριος                         Δημοτικός Σύμβουλος
 17. Τσατήρης Γεώργιος                       Δημοτικός Σύμβουλος
 18. Πτερούδης Νικόλαος                     Δημοτικός Σύμβουλος
 19. Λεούσης Νεκτάριος                       Δημοτικός Σύμβουλος
 20. Πούντος Νικόλαος                         Δημοτικός Σύμβουλος
 21. Πούντος Ιωάννης                           Δημοτικός Σύμβουλος
 22. Δούκας Σωκράτης                        Δημοτικός Σύμβουλος
 23. Τρίμης Κυριάκος                           Δημοτικός Σύμβουλος

24.Παπαδόπουλος Ιωάννης                 Δημοτικός Σύμβουλος

 1. Τζίτζης Φίλιππος                          Δημοτικός Σύμβουλος
 2. Λαμπαδάριος Στυλιανός             Δημοτικός Σύμβουλος

27. Ντελής Αντώνιος                             Δημοτικός Σύμβουλος

Share