Δημοτικό Συμβούλιο

Μούρτζης Δημήτριος                                  Δήμαρχος

 

 1. Μούρτζης Αντώνιος                         Αντιδήμαρχος
 2. Σκαλτσιώτης Γεώργιος                   Δημοτικός Σύμβουλος
 3. Ζορμπάς Ιωάννης                            Δημοτικός Σύμβουλος
 4. Γενίτσαρης Κωνσταντίνος              Δημοτικός Σ’υμβουλος
 5. Μούρτζης Γεώργιος                        Δημοτικός Σύμβουλος
 6. Βατικιώτης Δημήτριος                     Δημοτικός Σύμβουλος
 7. Πάλλης Στυλιανός                           Δημοτικός Σύμβουλος
 8. Οικονόμου Νικόλαος                      Δημοτικός Σύμβουλος
 9. Δέδες Ευάγγελος                           Αντιδήμαρχος
 10. Λορέντζος Γ. Αθανάσιος                Δημοτικός Σύμβουλος
 11. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη           Δημοτικός Σύμβουλος
 12. Θεριανός Στυλιανός                        Δημοτικός Σύμβουλος – Πρόεδρος Δ.Σ.
 13. Μαρμαρινός Παναγιώτης              Αντιδήμαρχος
 14. Πάλλης Ελευθέριος                        Δημοτικός Σύμβουλος
 15. Μαρμαρινός Σταμάτιος                  Δημοτικός Σύμβουλος
 16. Τσούρης Αργύριος                         Δημοτικός Σύμβουλος
 17. Τσατήρης Γεώργιος                       Δημοτικός Σύμβουλος
 18. Πτερούδης Νικόλαος                     Δημοτικός Σύμβουλος
 19. Λεούσης Νεκτάριος                       Δημοτικός Σύμβουλος
 20. Πούντος Νικόλαος                         Δημοτικός Σύμβουλος
 21. Πούντος Ιωάννης                           Δημοτικός Σύμβουλος
 22. Δούκας Σωκράτης                        Δημοτικός Σύμβουλος
 23. Τρίμης Κυριάκος                           Δημοτικός Σύμβουλος

24. Παντελής Μεθενίτης                     Δημοτικός Σύμβουλος

 1. Τζίτζης Φίλιππος                          Δημοτικός Σύμβουλος
 2. Λαμπαδάριος Στυλιανός             Δημοτικός Σύμβουλος

27. Ντελής Αντώνιος                             Δημοτικός Σύμβουλος

Share