Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Αίγινας

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1/ Μαρμαρινό Σταμάτης, Δημοτικός Σύμβουλος, προτεινόμενος εκ της πλειοψηφίας

2/ Ζαμπέλης Βασίλειος, Δημότης, προτεινόμενος εκ της πλειοψηφίας

3/ Κουρκούνας Θωμά, Δημότης, προτεινόμενος εκ της πλειοψηφίας

4/ Μούρτζης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, προτεινόμενος εκ της πλειοψηφίας

5/ Μυλωνά Δήμητρα, Δημότισσα, προτεινόμενη εκ της πλειοψηφίας

6/ Γελαδάκη Ξανθίππη, Δημότισσα, προτεινόμενη εκ της πλειοψηφίας

7/ Μπακομήτρου Ηρακλεία, Δημότισσα, προτεινόμενη εκ της πλειοψηφίας

8/ Δούκας Σωκράτης, Δημοτικός Σύμβουλος, προτεινόμενος εκ της μειοψηφίας

9/ Στάμου Χαρά, Δημότισσα, προτεινόμενη εκ της μειοψηφίας

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

1/ Μαρίνης Παναγιώτης, Δημότης, προτεινόμενος εκ της πλειοψηφίας

2/ Τζουράς Δημήτρης, Δημότης, προτεινόμενος εκ της πλειοψηφίας

3/ Γκαρής Κυριάκος, Δημότης, προτεινόμενος εκ της πλειοψηφίας

4/ Πρωτονοταρίου Σοφία, Δημότισσα, προτεινόμενη εκ της πλειοψηφίας

5/ Χατζοπούλου Ευαγγελία, Δημότισσα, προτεινόμενη εκ της πλειοψηφίας

6/ Πτερούδης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος, προτεινόμενος εκ της μειοψηφίας

7/ Οικονόμου Στυλιανός, Δημότης, προτεινόμενος εκ της πλειοψηφίας (λόγω μη υπόδειξης εκ

                                                                                                   της μειοψηφίας)

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ( ΔΑΟΑ 

Share