ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ  31 – Μαιου – 2018 και ωρα  11.00΄π.μ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ – ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο. κ.  Ζορμπά Ιωάννη.κ.  Μούρτζη Γεώργιο.κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο   κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη.   κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος  όροφος  την  ΠΕΜΠΤΗ  31 – Μαΐου – 2018,  και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης : συνέχεια

Share

Ανακοίνωση ΚΕΔΑ για πρόσκληση ενδιαφέροντος ( εγκατάσταση ήχου, φωτισμού κλπ)

ΚΕΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ
Π. Αιγινήτου 4 Αίγινα 18010
Αίγινα, 25 Μαΐου 2018
e-mail: keda@aeginadimos.gr
22970 22067 22970 22035

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αίγινας (Κ.Ε.Δ.Α.) ανακοινώνει την πρόσκληση ενδιαφέροντος για ήχο, φωτισμό και εικόνα του 8ου Φεστιβάλ Θεάτρου.
Οι προσφορές θα κατατίθενται καθημερινά στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Α. Π. Αιγινήτου 4 συνέχεια

Share

Ενημέρωση για ψεκασμό κουνουπιών

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Γραφείο Επόπτη Δημόσιας Υγείας
Σοφία Χατζίνα                               Aίγινα 23 Μαΐου 2018
Προς : Όλους τους πολίτες  της Αίγινας       ππ:11Ν11
Ψεκασμός για τα κουνούπια στο Μαραθώνα και στη Βαγία

Σας γνωρίζουμε ότι, την Τρίτη 22-5-2018, πραγματοποιήθηκε
επαναληπτικός ψεκασμός (τέταρτος), για την καταπολέμηση των
κουνουπιών στην εκβολή του Βιρού στον Μαραθώνα συνέχεια

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΙΜΟΥΝΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 24/05/2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αρ. Πρωτ. Προμ.55
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ&ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προς,
ΤΗΛ:2297320032
FAX: 2297025099 Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΙΜΟΥ

ΝΕΡΟΥ

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στον έλεγχο
του πόσιμου νερού ανά τακτά χρονικά διαστήματα όπως ορίζεται στις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις
μέσω μικροβιολογικών εξετάσεων και χημικών αναλύσεων. συνέχεια

Share

Γενική Συνέλευση του Δικτύου » Ιωάννης Καποδίστριας » στην Κέρκυρα .   Συμμετοχή Δήμου Αίγινας

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Δημήτριος Μούρτζης και ο εκπρόσωπος του Δήμου στο Δίκτυο Πόλεων “Ιωάννης Α. Καποδίστριας “ κ. Γεώργιος Τσατήρης , Δημοτικός Σύμβουλος Αίγινας , συμμετείχαν στίς εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα στις 22 Μαΐου 2018 , στο παλαιό Δημαρχείο της Κέρκυρας (San Giacomo). συνέχεια

Share

Κληρώσεις και παραλαβή επιταγών από το πρόγραμμα του Δημοτικού Μητρώου σκύλων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Γραφείο Δημόσιας Υγείας
κ. Σοφία Χατζίνα
Επόπτρια Δημόσιας Υγείας

Aίγινα 23 Μαΐου 2018
Προς : Όλους τους πολίτες  της Αίγινας                    ππ:11Ν11
ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ
ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΗΤΡΩΟ ΣΚΥΛΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι, την Παρασκευή 18-5-2018, δόθηκε από την
Επόπτρια Δημόσιας Υγείας του Δήμου μας, κ. Σοφία Χατζίνα, η
πέμπτη επιταγή 200 € και την Τρίτη 22-5-2018 η έκτη επιταγή 200 €,
τις οποίες παρέλαβαν οι αριθμοί Δημοτικού Μητρώου 51 και 50
αντίστοιχα, από την πέμπτη και έκτη κλήρωση, ευγενικής χορηγείας
της εταιρείας ZERO STRAY PAWJECT, την οποία ευχαριστούμε πολύ
για την προσφορά της.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

Share

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , προμήθεια ελαστικών επισώτρων έτους 2018-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 21-5-2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 5330

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει ότι:

Προκηρύσσεται ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές
και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνέχεια

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ 22 -Μαίου – 2018 και ωρα  11.00΄π.μ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.
Προς: κ.  Πτερούδη Νικόλαο.  κ.  Ζορμπά Ιωάννη.  κ.  Μούρτζη Γεώργιο.  κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο. κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη.  κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος  όροφος  την  ΤΡΙΤΗ  22 – Μαΐου – 2018,  και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης : συνέχεια

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΔΑΟΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινα 18 -5-2018    Α.Π.: 23
ΜΕΛΗ ΔΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η     Δ .Σ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του ΔΣ στις 22-5-2018 ημέρα
ΤΡΙΤΗ και ώρα 19.00 στον Δήμο Αίγινας με θέματα ημερήσιας διάταξης συνέχεια

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                     Αίγινα, 17/05/2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                       Αρ. Πρ.Προμ.:51
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ&ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΝΩΝΗΣ 2 Τ.Κ 180-10           Προς,
ΤΗΛ:2297320032
FAX: 2297025099                        Κάθε ενδιαφερόμενο

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ”

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί, στην προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για όλους τους τύπους
οχημάτων που διαθέτει, προϋπολογισμού 11.724,20 ευρώ με ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. συνέχεια

Share

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ 2018

ΚΕΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΕΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-ΡΕΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ 2018

Καλούνται όλοι οι παραγωγοί του Δήμου Αίγινας
να προσέλθουν στο χώρο της αίθουσας

του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας
Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) συνέχεια

Share

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: 69ΘΠΩ68-ΚΦΠ ΑΔΑΜ: 18PROC003106498
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 16-5-2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αρ. πρωτ. 5365
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Αίγινας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τηνπλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
για την επιλογή αναδόχου παροχής της υπηρεσίας «συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου Αίγινας», συνέχεια

Share