Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου στις 17 Αυγούστου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Αίγινα, 02 Αυγούστου 2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ           Αριθμ. Πρωτ. 11634

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας,
Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
( Άρθρο 217 του Ν. 3463/2006 – ΔΚΚ)
Προσκαλείσθε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου στις 17 Αυγούστου
2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ στον χώρο του 1 ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας

που βρίσκεται στην πόλη της Αίγινας (οδός Φανερωμένης), για την πραγματοποίηση:

«απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας