Πρόσκληση  Ειδικής Συνεδρίασης Δ.Σ. ( Άρθρο 217 του Ν. 3463/2006 – ΔΚΚ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αίγινα, 10 Αυγούστου 2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ                      Αριθμ. Πρωτ. 12245
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας,
Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

( Άρθρο 217 του Ν. 3463/2006 – ΔΚΚ)

Προσκαλείσθε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου στις 24 Αυγούστου
2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ στον χώρο του 1 ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας
που βρίσκεται στην πόλη της Αίγινας (οδός Φανερωμένης), για την πραγματοποίηση:
«απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας