Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. στις 29-5-2017

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Αίγινα, 25 Μαΐου 2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          Αριθμ. Πρωτ. 5771
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας,
Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 12 η

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, στις 29-5- 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:15΄, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη. Εισηγητής ο κ.

Δήμαρχος

2. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76, παρ.1, του Ν.3852/2010).

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

3. Περί έγκρισης διετούς παράτασης σύμβασης χρησιδανείου μεταξύ των α) Πιτσιλού

Παναγιώτη του Αναστασίου και β) Δήμου Αίγινας, νομίμως εκπροσωπούμενου

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

4. Περί έγκρισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αίγινας

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

5. Περί έγκρισης 2 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2017.

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δέδες Ευάγγελος

6. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή – διόρθωση οφειλών του Τζανετή Παρασκευά από

χρηματικούς καταλόγους Δήμου Αίγινας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και

Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

7. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλής της Θανοπούλου Ελπίδας από χρηματικούς

καταλόγους Δήμου Αίγινας Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικονομικών

Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας