Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την 26 /2/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αίγινα 22 Φεβρουαρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 2374
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ.  Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
κ.  Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας,
Βαθέος, Κυψέλης  και  Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»  
Καλείστε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή
των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την

26η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00’ για συζήτηση

και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.   Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2016.

2.   Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου  Αίγινας έτους 2016.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Οικονόμου Τρ. Νικόλαος

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας