Διακήρυξη – προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες Παιδικού Σταθμού

Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή: ΄΄Η προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης του Παιδικού και
Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Αίγινας (είδη παντοπωλείου, είδη κρεοπωλείου, είδη
ιχθυοπωλείου, είδη αρτοποιείου, είδη οπωροπωλείου)΄΄, για χρονικό διάστημα ενός έτους,
ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.474,23 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 7/2016 μελέτης που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου Αίγινας & θεωρήθηκε αρμοδίως.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας