Εκμίσθωση του δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού στην θέση Αιγινήτισσα

Αναρτήθηκε η σχετική Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας στην Διαύγεια, με αριθμό πρωτοκόλλου 6596/2020 και ΑΔΑ: Ρ8ΡΕΩ68-ΓΛΚ (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Σχετική Διακήρυξη

Share