Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων

Αναρτήθηκε η σχετική προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 , με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, επειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών για την ενίσχυση καθαριότητας του Δήμου Αίγινας και ειδικότερα Πέντε (05) εργάτες καθαριότητας (ΥΕ) και Δύο (02) οδηγούς απορριμματοφόρων οχημάτων (δίπλωμα κατηγορίας Γ’) (ΔΕ), με αριθμό πρωτοκόλλου: 3917 και ΑΔΑ: 6ΓΚΑΩ68-ΘΡΑ (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share