ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας, οδός Οινώνης 3, στις 27 Αυγούστου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30΄ π.μ, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Σχετικά έγγραφα:

  1. Προκήρυξη
  2. Διακήρυξη
  3. espd (xml)
Share