Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με αριθμό πρωτοκόλλου 11667/2020 με ΑΔΑ: 6Ξ5ΔΩ68-ΔΣΕ (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Σχετικά αρχεία:

  1. Παράρτημα Ανακοίνωσης
  2. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου
Share