Συνήθεις ερωτήσεις  –  FAQ

Οι διανομές τροφίμων στούς δικαιούχους επισιτιστικού προγτράμματος ( ΤΕΒΑ)  2015-2016 πραγματοποιούνται στο Λεούσειο Ιδρυμα με την επίβλεψη της Επιτροπής Δημοτικών  Υπαλλήλων που εχει ορισθεί .  Οι ημερομηνίες και ώρες ανακοινώνονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.aegina.gr  και δημοσιεύονται επίσης στα τοπικά ΜΜΕ ( ιστοσελίδες ) . Επίσης ανακοίνωση θα  υπάρχει στο ΚΕΠ , στο Παλαιό Δημαρχείο , στο Νέο Δημαρχειο ( Οινώνης  2 ) και σε άλλα σημεία.

Share

Load More

Share