Πρόσκληση

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αίγινα : 03-05-2018

Αρ. πρωτ.: 4807

Προς:

1. κ. Μαρμαρινό Σταμάτιο

2. κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο

Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού του Π.Δ 270/81.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) την 07η Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε το πιο κάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Συνέχιση της διακοπείσης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης τμήματος αιγιαλού στη θέση Κλήμα-Κλειδί της Τ.Κ Πέρδικας Αίγινας

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της

Επιτροπής Διαγωνισμού

Δημήτριος Γ. Μούρτζης

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας