Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης (29 Νοεμ. 2022 – 13:30)

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αίγινας που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:30΄ μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), για συζήτηση του παρακάτω αναφερόμενου θέματος ημερήσιας διάταξης:

1. «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αίγινας έτους 2023 (άρθρο 63 παρ. γ Ν. 3852/2010)»

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

Νικόλαος Πτερούδης

Σχετικά έγγραφα:

  1. Τεχνικό Πρόγραμμα 2023
Share