ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  , σε  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αίγινα  15   Iουλίου  2016

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ             Α.Π.: 10781

 

 

Προς:

 1. κ. Μούρτζη Γεώργιο
 2. κ. Μαρμαρινό Σταμάτη
 3. κ. Πάλλη Στυλιανό
 4. κ. Θεριανό Στυλιανό
 5. κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη
 6. κ. Δούκα Σωκράτη

Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που  θα  πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Δημοτικού  κτιρίου (οδός Οινώνης 2),  στις 19    Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα  11.00΄  για  να συζητήσουμε  τα  πιο  κάτω  θέματα ημερήσιας  διάταξης:

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί οριοθέτησης χώρου στους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και λοιπών ειδών για την διάθεση προϊόντων ιδίας παραγωγής στην πόλη της Αίγινας.

 

 1.  Εξέταση αιτήματος του κ. Πέππα Νικόλαου που αφορά την χορήγηση άδειας χρήσης

κοινόχρηστου χώρου ενός τετραγωνικού μέτρου  για  τη  διάθεση  κομψοτεχνημάτων

ιδίας παραγωγής στην θέση παραγωγών, στην Παναγίτσα Αίγινας.

 

 1.  Εξέταση  αιτήματος  του  κ. Κονιδάρη  Νικόλαου  που  αφορά  την  χορήγηση  άδειας

χρήσης   κοινόχρηστου   χώρου   ενός   τετραγωνικού   μέτρου   για   τη  διάθεση

κομψοτεχνημάτων   ιδίας   παραγωγής   στην   θέση   παραγωγών,  στην  Παναγίτσα

Αίγινας.

Ο Πρόεδρος της

Κοινοποίηση:                                                               Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Γραφεία Αντιδημάρχων

Κωνσταντίνος Γεννίτσαρης

Αντιδήμαρχος

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας