Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Αίγινα 20 Ιουνίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ             Α.Π.: 7230

Προς: 1. κ. Μούρτζη Γεώργιο  2. κ. Μαρμαρινό Σταμάτη 3. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος 4. κ. Τσούρη Ανάργυρο 5. κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη 6. κ. Δούκα Σωκράτη
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Δημοτικού κτιρίου (οδός Οινώνης 3), στις 28 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00΄ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί οριοθέτησης χώρου στους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και λοιπών ειδών, για την διάθεση προϊόντων ιδίας παραγωγής στην πόλη της Αίγινας, κατόπιν της με αριθμό 35/2016 απόφασης της Ε.Π.Ζ..

2. Συζήτηση και έκφραση γνώμης σχετικά με την παραχώρηση εξωτερικού δημοτικού κοινόχρηστου χώρου στη θέση Άγιος Νεκτάριος Αίγινας για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου όπως και για τα προϊόντα που θα μπορούσε να επιτραπεί η διάθεσή τους, κατόπιν του υπ’ αριθμόν 7134/ 16-6-2017 εγγράφου του Δημάρχου Αίγινας.

3. Εξέταση αιτήματος του κ. Ζαραβέλλα Διονυσίου περί χορήγησης κοινοχρήστου χώρου, για την διάθεση χειροποίητων ειδών ιδίας παραγωγής (κομποσκοίνια, σταυρουδάκια και λοιπά συναφή) για το έτος 2017, κατόπιν αίτησης του ιδίου.

4. Εξέταση αιτήματος του κ. Κούστα Φραγκίσκου περί χορήγησης κοινοχρήστου χώρου, στην περιοχή Ι. Ν. Παναγίτσας στην πόλη της Αίγινας, για ΄να διαθέτει σε περαστικούς καλαμπόκι, κάστανα και μαλλί της γριάς το έτος 2017, κατόπιν αίτησης του ιδίου.

Ο Πρόεδρος της

  1. Κοινοποίηση: Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  2. 1. Γραφείο Δημάρχου
  3. 2. Γραφεία Αντιδημάρχων

Κωνσταντίνος Γεννίτσαρης

Αντιδήμαρχος

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας