Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Αίγινα 12 Μαΐου 2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ         Α.Π.: 5295
Προς:
1. κ. Μούρτζη Γεώργιο
2. κ. Μαρμαρινό Σταμάτη
3. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος
4. κ. Τσούρη Ανάργυρο
5. κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη
6. κ. Δούκα Σωκράτη
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Δημοτικού κτιρίου (οδός Οινώνης 2), στις 16 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επαναφορά του θέματος περί λήψης απόφασης ανάκλησης, της με αριθμό πρωτ.
8215/ 2-6-2016 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, της Επιχείρησης μαζικής εστίασης
παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος ζεστής και κρύας κουζίνας και
Επιχείρησης αναψυχής, της εταιρείας MAYA BAY Ι.Κ.Ε., με νόμιμο εκπρόσωπο την
κ. Ιωάννου Άννα, επί της οδού Αισχύλου στην πόλη της Αίγινας, κατόπιν της με
αριθμό 16/2017 απόφασης της Ε.Π.Ζ.
2. Λήψη απόφασης για την «Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
3. Λήψη απόφασης περί χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου στο πεζοδρόμιο Ι. Ν.
Παναγίτσας στην πόλη της Αίγινας, για την διάθεση χειροποίητων καλλιτεχνημάτων
ιδίας παραγωγής για το έτος 2017, στον κ. Άγγελο Καραγιάννη, κατόπιν αίτησης του
ιδίου.
4. Λήψη απόφασης περί χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου επιφάνειας 1,5
τετραγωνικού μέτρου στο πεζοδρόμιο Ι. Ν. Παναγίτσας στην πόλη της Αίγινας στον
κ. Πέππα Νικόλαο, για την διάθεση προϊόντων ιδίας παραγωγής για το έτος 2017,
κατόπιν αίτησης του ιδίου.
5. Λήψη απόφασης περί χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου στην πόλη της
Αίγινας στον κ. Κονιδάρη Νικόλαο, για την διάθεση προϊόντων ιδίας παραγωγής, από 15 Ιουνίου 2017 έως 30 Αυγούστου 2017, κατόπιν αίτησης του ιδίου.
6. Λήψη απόφασης περί ονοματοδοσίας οδών στο Δήμο Αίγινας.

Ο Πρόεδρος της
Κοινοποίηση: Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφεία Αντιδημάρχων
Κωνσταντίνος Γεννίτσαρης
Αντιδήμαρχος

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας