Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Αίγινα 5 Δεκεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ           Α.Π.: 14200

Προς:
1. κ. Μούρτζη Γεώργιο
2. κ. Μαρμαρινό Σταμάτη
3. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος
4. κ. Τσούρη Ανάργυρο
5. κ. Σαλπέα-Στάθη Αικατερίνη
6. κ. Πάλλη Στυλιανό
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Δημοτικού κτιρίου (οδός Οινώνης 3), στις 11 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εξέταση αιτήματος περί χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου στην πόλη της
Αίγινας, για την διάθεση χειροποίητων καλλιτεχνημάτων ιδίας παραγωγής για ένα
έτος, στον κ. Νικόλαο Πέππα, κατόπιν αίτησης του ιδίου.
2. Εξέταση αιτήματος για την παραλαβή 2 κανονιών, μίας νάρκης και μίας άγκυρας, που
ανήκουν στον Δήμο Αίγινας και είχαν παραχωρηθεί προς φύλαξη στην οικία της κ.
Αναγνωστάκη Ναταλίας, που βρίσκεται στην θέση Πέππα στην Δ.Κ. Μεσαγρού, κατόπιν
αίτησης της ιδίας και σχετικής απόφασης από την Δ.Κ. Μεσαγρού.
3. Εξέταση αιτήματος, περί χορήγησης παράτασης ωραρίου άδειας χρήσης μουσικής μέχρι
την 3 η ώρα, στην εταιρεία «MUZIK IKE» για το κατάστημά της στην Πέρδικα Αίγινας,
κατόπιν της με αριθμό 16/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ..
4. Εξέταση αιτήματος του κ. Μοίρα Σόλωνα-Πέτρου και λήψη απόφασης, περί χορήγησης
άδειας προσωρινής στάθμευσης του φορτηγού οχήματος MAN, απέναντι από το
κατάστημα S/M ΜΟΙΡΑΣ, που βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας Αίγινας, για την
εκφόρτωση προϊόντων του κατ/τος, κατόπιν αίτησης του ιδίου και σχετικής απόφασης της
Δ.Κ. Μεσαγρού.
5. Εξέταση αιτήματος του κ. Ξένου Γεώργιου και λήψη απόφασης περί μεταφοράς
τεσσάρων κάδων απορριμμάτων και νέα χωροθέτηση αυτών, στην περιοχή των Αγίων
Ασωμάτων Αίγινας, λόγω όχλησης και πιθανού κινδύνου της Δημόσιας Υγείας, διότι είναι
τοποθετημένοι κοντά στην οικία του, κατόπιν αίτησης του ιδίου.
6. Εξέταση αιτήματος περί χορήγησης, μίας θέσης στάθμευσης έξω από το ιατρείο, του
αυτοκινήτου της κ. Ντούφλια Ζαρίμα, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΗΥ 8786, επί της οδού
Φειδίου 8, στην Αίγινα, κατόπιν αίτησης της ιδίας.

7. Λήψη απόφασης για την γνωμοδότηση περί σχεδίου Κανονισμού Υπαίθριας Διαφήμισης
Δήμου Αίγινας, κατόπιν σχετικού υπηρεσιακού σημειώματος της κ. Αγγέλας Ταλέβη.

Ο Πρόεδρος της
Κοινοποίηση: Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφεία Αντιδημάρχων
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας