Ενημέρωση για ψεκασμό κουνουπιών

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Γραφείο Επόπτη Δημόσιας Υγείας
Σοφία Χατζίνα                               Aίγινα 23 Μαΐου 2018
Προς : Όλους τους πολίτες  της Αίγινας       ππ:11Ν11
Ψεκασμός για τα κουνούπια στο Μαραθώνα και στη Βαγία

Σας γνωρίζουμε ότι, την Τρίτη 22-5-2018, πραγματοποιήθηκε
επαναληπτικός ψεκασμός (τέταρτος), για την καταπολέμηση των
κουνουπιών στην εκβολή του Βιρού στον Μαραθώνα και στη λίμνη
της Βαγίας, από την Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής
Υγιεινής στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών
για το έτος 2018, από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Υγειονομικού Ελέγχου
& Περιβαλλοντικής Υγιεινής, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και
Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν των ενεργειών του Δήμου μας και
θα ακολουθήσουν και άλλοι ψεκασμοί, για τους οποίους θα σας
ενημερώνουμε όταν πραγματοποιούνται.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας