Ψεκασμός για τα κουνούπια στο Μαραθώνα και στη Βαγία

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Γραφείο Επόπτριας Δημόσιας Υγείας
κ. Σοφία Χατζίνα

Aίγινα 19 Σεπτεμβρίου 2019
Προς : Όλους τους πολίτες    της Αίγινας                  ππ:11Ν11
Ψεκασμός για τα κουνούπια στο Μαραθώνα και στη Βαγία

Σας γνωρίζουμε ότι, την Τετάρτη 28-8-2019, την Πέμπτη 5-9-2019
& την Τρίτη 17-9-2019 πραγματοποιήθηκαν επαναληπτικοί ψεκασμοί
(δέκατος, ενδέκατος & δωδέκατος αντίστοιχα), για την καταπολέμηση
των κουνουπιών στην εκβολή του Βιρού στον Μαραθώνα και στη
λίμνη της Βαγίας, στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης
κουνουπιών για το έτος 2019, από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας,
Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής, της Περιφερειακής
Ενότητας Πειραιά και Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν των
ενεργειών του Δήμου μας και εφόσον ακολουθήσουν και άλλοι
ψεκασμοί, θα σας ενημερώσουμε όταν πραγματοποιηθούν.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας