Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Βιργινίας Γκίκα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αίγινα, 8 – 2 – 2019
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ ΓΚΙΚΑ Αρ. Πρωτ.:

Προς   κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας,  ως Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος

Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ύδρας – Σπετσών – Αιγίνης – Τροιζηνίας & Ερμιονίδος κ.κ. Εφραίμ, ως Αντιπρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος
κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο, Πρόεδρο της Επαγγελματικής Ένωσης Αίγινας,
ως Ταμία της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος
κ. Αναστασάκη Μαρία, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Αίγινας, ως Γραμματέα της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος
Κοινοποίηση:
κ. Ιωάννη Ζορμπά ,Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για τα Κληροδοτήματα Δήμου Αίγινας

Συνεδρίαση 1η
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Βιργινίας Γκίκα»

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη 1 η Τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του
Κληροδοτήματος Βιργινίας Γκίκα που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Οινώνης 3) στις 12 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ προς συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Έλεγχος των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν για την εργασία επισκευής και συντήρησης
του διαμερίσματος Α1 επιφανείας 50,76 τ.μ της οδού Δελβίνου 22-24 στην Αθήνα, κατόπιν της υπ. αρ.
πρωτ. 24/30-11-2018 πρόσκλησης υποβολής προσφορών και της αντίστοιχης Τεχνικής Έκθεσης
προϋπολογισμού εργασιών και λήψη απόφασης για την ανάθεση της εργασίας στο μειοδότη.
2. Έλεγχος των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν για την εργασία της επισκευής και
συντήρησης του διαμερίσματος Α2 επιφανείας 48,02 τ.μ της οδού Δελβίνου 22-24 στην Αθήνα,
κατόπιν της υπ. αρ. πρωτ. 25/30-11-2018 πρόσκλησης υποβολής προσφορών και της αντίστοιχης
Τεχνικής Έκθεσης προϋπολογισμού εργασιών και λήψη απόφασης για την ανάθεση της εργασίας στο
μειοδότη.
3. Έλεγχος των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν για την εργασία της επισκευής και
συντήρησης του διαμερίσματος Α3 επιφανείας 51,13 τ.μ της οδού Δελβίνου 22-24 στην Αθήνα,
κατόπιν της υπ. αρ. πρωτ. 26/30-11-2018 πρόσκλησης υποβολής προσφορών και της αντίστοιχης
Τεχνικής Έκθεσης προϋπολογισμού εργασιών και λήψη απόφασης για την ανάθεση της εργασίας στο
μειοδότη.
4. Έλεγχος των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν για την εργασία της επισκευής και
συντήρησης του διαμερίσματος Α4 επιφανείας 73,25 τ.μ της οδού Δελβίνου 22-24 στην Αθήνα,
κατόπιν της υπ. αρ. πρωτ. 27/30-11-2018 πρόσκλησης υποβολής προσφορών και της αντίστοιχης
Τεχνικής Έκθεσης προϋπολογισμού εργασιών και λήψη απόφασης για την ανάθεση της εργασίας στο
μειοδότη.
5. Έγκριση δαπάνης 248,00 ευρώ για την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για τα τέσσερα
διαμερίσματα της οδού Δελβίνου 22 – 24 στην Αθήνα

6. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή κοινοχρήστων των τριών διαμερισμάτων της οδού Δελβίνου 22-
24 στην Αθήνα, κατόπιν επιστολής από το Διαχειριστή της πολυκατοικίας.

1.

Ο Δήμαρχος

Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας