Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                         Αίγινα, 15-02-2019
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ                Αρ. Πρωτ: 8

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας,
ως Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας,
ως μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων,
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας,
Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 3 η
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των
Κληροδοτημάτων»
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 3 η τακτική συνεδρίαση της
Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων που θα πραγματοποιηθεί στην
αίθουσα συνεδριάσεων που βρίσκεται στο Δημοτικό κτίριο επί των οδών Αγ.
Παρασκευής & Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) στις 18
Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄ προς συζήτηση και λήψη
απόφασης των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ
1. Έλεγχος των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν για τη μίσθωση
ακινήτου – διαμερίσματος β΄ ορόφου, επιφανείας 65,90 τ.μ της οδού Ιακωβάτων 44-
46 στα Κάτω Πατήσια κατόπιν της υπ.αρ. 24/2018 απόφασης της Διαχειριστικής
Επιτροπής και της σχετικής ανακοίνωσης εκμίσθωσης ακινήτου που δημοσιεύτηκε
σύμφωνα με το νόμο. (Ο Δήμος Αίγινας είναι συνιδιοκτήτης του ακινήτου εξ
αδιαιρέτου με τον εκλιπόντα Τζώνη Αντώνιο και συνεπώς με τους νόμιμους
κληρονόμους του)
2. Έγκριση πίστωσης δαπάνης ποσού 220,00 ευρώ από συνολικό ποσό 440,00
ευρώ για την επισκευή των εσωτερικών σωληνώσεων ύδρευσης έπειτα από βλάβη
που προέκυψε στο διαμέρισμα β΄ ορόφου της οδού Ιακωβάτων 44-46 στα Κάτω
Πατήσια.

Ο Δήμαρχος

Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας