Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων (4-Μαρτ-2022 11:00 – 13:00)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων την 04η Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 – 13:00, διότι τυχόν περαιτέρω καθυστέρηση στη λήψη απόφασης θα δημιουργήσει προβλήματα στην εκπλήρωση του σκοπού και τα οικονομικά συμφέροντα των κληροδοτημάτων, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ (ΡΑΚΕΙΟ)

1. «Έγκριση πίστωσης δαπάνης για την επισκευή του διαμερίσματος του κληροδοτήματος που βρίσκεται επί της οδού Ιακωβάτων 44-46 στην Αθήνα και ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών ».
2. «Καθορισμός όρων εκμίσθωσης – Σύνταξη ανακοίνωσης για το διαμέρισμα 2ου ορόφου, εμβαδού 65,90 τ.μ που βρίσκεται στην οδό Ιακωβάτων 44-46 στην Αθήνα στο οποίο ο Δήμος Αίγινας είναι συνιδιοκτήτης εξ αδιαιρέτου με τον εκλιπόντα Τζώνη Αντώνιο και συνεπώς πλέον με τους νόμιμους κληρονόμους του».

Για τα θέματα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά σχετικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε ηλεκτρονικά, μέσω e-mail: klirodotimata@aeginadimos.gr, ή τηλεφωνικώς στον αριθμό 22973-20066, την ειδική γραμματέα της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων, κ. Αναστασάκη Μαρία, για τη ψήφο σας επί των θεμάτων.

Ο Δήμαρχος
Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share