Πρόσκληση ενδιαφέροντος για φύλαξη περιπτέρων 9ης Γιορτής φιστικιού 

ΚΕΔΑ – ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ
Π. Αιγινήτου 4 Αίγινα 18010
e-mail: keda@aeginadimos.gr
22970 22067 22970 22035                         Αίγινα, 28 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αίγινας (Κ.Ε.Δ.Α.) ανακοινώνει διαγωνισμό για την ανάθεση
φύλαξης των περιπτέρων της εμπορικής έκθεσης κατά τη διάρκεια της 9 ης Γιορτής Φιστικιού και για
τη χρονική περίοδο 13 – 17 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Α. (οδός Π. Αιγινήτου αρ. 4, 2ος όροφος)

καθημερινά, από τις 09:00 έως 12:00, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση

keda@aeginadimos.gr από την Πέμπτη 29 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 7 Ιουλίου

2017.

Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής επιβαρύνουν την Επιχείρηση.

Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες φύλαξης που θα χρειαστούν έχουν ως εξής:

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

13/09/2017 24:00π.μ. – 10:00π.μ. 2 φύλακες ανά βάρδια

14/09/2017 14:00μ.μ. – 17:00μ.μ. & 24:00π.μ. – 10:00π.μ. 2 φύλακες ανά βάρδια

15/09/2017 14:00μ.μ. – 17:00μ.μ. & 24:00π.μ. – 10:00π.μ. 2 φύλακες ανά βάρδια

16/09/2017 14:00μ.μ. – 17:00μ.μ. & 24:00π.μ. – 10:00π.μ. 2 φύλακες ανά βάρδια

17/09/2017 14:00μ.μ. – 17:00μ.μ. & 24:00π.μ. – 10:00π.μ. 2 φύλακες ανά βάρδια

Ο πρόεδρος

της Κ.Ε.Δ.Α

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας