Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (02/04/2021)

ΠΙΝΑΚΑΣ στον οποίο εμφανίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας κατά την 13η Τακτική Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 02 Απριλίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Share