Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (13/07/2021)

ΠΙΝΑΚΑΣ στον οποίο εμφανίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας κατά την 26η Κατεπείγουσα Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 13 Ιουλίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Share