ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ωρα 11.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Αίγινα,  07-07-2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                          Αρ. πρωτ.: 10325
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες : 22973-20032 – 20019

Προς:
               1.  κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο.
     2. κ. Ζορμπά Ιωάννη.
      3. κ. Πάλλη Στυλιανό.
         4. κ. Θεριανό Στυλιανό.
5. Πούντο Νικόλαο
           6.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

     Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στα συμφέροντα και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος την  08 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 , ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00΄ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016.
2.  Έγκριση πιστώσεων προϋπολογισμού 2016.
3. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής, μετά την παραίτηση του Αντιπρόεδρου της Ντελή Αντώνιου για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της πρώτης περιόδου της τρέχουσας δημοτικής θητείας .
4. Καθορισμός όρων διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος της  πλαζ Αγ. Μαρίνας (θέση Α΄) της Δ.Κ Μεσαγρού Αίγινας.
5. Καθορισμός όρων διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος της  πλαζ Αγ. Μαρίνας (θέση Β ΄) της Δ.Κ Μεσαγρού Αίγινας.

                                                                           Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
                                                                                                         Αντιδήμαρχος
                                                                                                             Ευάγγελος Δέδες

 Κοινοποίηση
1.   Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφεία Αντιδημάρχων
3. Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων.
4. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας.

 

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας