ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε.  Παρασκευή 22. Δεκεμβρίου . 2017 και ώρα 10.00 π.μ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο.
κ.  Ζορμπά Ιωάννη.
κ.  Μούρτζη Γεώργιο
κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο.
κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη
κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας). Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος την Παρασκευή, 22- Δεκεμβρίου – 2017, και ώρα 10:00΄π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.  Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση του έργου “Αποκατάσταση του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Λεύκης – Ανιτσαίου (από μάντρα Τόγια) που βρίσκεται στην περιοχή ΛΕΥΚΗ του Δήμου Αίγινας  προκειμένου  να βελτιωθεί η βατότητα πεζών και οχημάτων ” λόγω εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης (σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1 του Π.Δ 171/87).

2. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση του έργου “Αποκατάσταση ασφαλτοστρωμένου δρόμου που βρίσκεται στην περιοχή ΧΛΟΗ (οδός Χλόης) του Δήμου Αίγινας  προκειμένου  να βελτιωθεί η βατότητα πεζών και οχημάτων” λόγω εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης (σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1 του Π.Δ 171/87).

3.  Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού για την κατακύρωση ως προσωρινού ανάδοχου της προμήθειας “Προμήθεια υδρομέτρων έτους 2017”.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία και τα συμφέροντα του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας