ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28.07.2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 13.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                     Αίγινα, 26-07-2016
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                                       Αρ. πρωτ.: 11351
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς:
1.   κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη.
2.  κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο.
3.  κ. Ζορμπά Ιωάννη.
4.  κ. Πάλλη Στυλιανό.
5.  κ. Θεριανό Στυλιανό.
6.  κ. Πούντο Νικόλαο
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στα συμφέροντα του Δήμου). Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος την  28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 , ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:00΄ μ.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016.

2. Έγκριση πιστώσεων προϋπολογισμού 2016.

3. Κατακύρωση του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που διεξήχθη για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη  τμήματος πλαζ Αγ. Μαρίνας (θέση 2) της Δ.Κ Μεσαγρού Αίγινας.

4. Ορισμός διαχειριστών του τραπεζικού λογαριασμού που τηρεί ο Δήμος, σχετικά με το συνομολογηθέν δάνειο του με την πρώην Τράπεζα ΜΑΡΦΙΝ στην Τράπεζας Πειραιώς .

5. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016 (σε εκτέλεση των διατάξεων των παρ. 9 και 10 των άρθρων 266 και 268 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με αυτές της παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011).

6. Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν για το πρόχειρο διαγωνισμό που διεξήχθη για την προμήθεια ασφαλτομίγματος για επισκευή συντήρηση δημοτικών δρόμων.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοινοποίηση
1.   Γραφείο Δημάρχου.                                                                    Ευάγγελος Δέδες.
2. Γραφεία Αντιδημάρχων.                                                               Αντιδήμαρχος.
3. Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων.
4. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας