ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14.12.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                     Αίγινα, 13/12/2016
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                                       Αρ. πρωτ.: 18204
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς:
1.  κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη    2.  κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο.  3.  κ. Ζορμπά Ιωάννη. 4.  κ. Πάλλη Στυλιανό. 5.  κ. Θεριανό Στυλιανό. 6.  κ. Πούντο Νικόλαο
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στα συμφέροντα του Δήμου). Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος την  14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.  Έγκριση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2016.

2. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ αριθ υπ αριθ 144/2016 μελέτης και καθορισμός των όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού  για την προμήθεια με τίτλο ΄΄ Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων Έτους 2016-2017.

3. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αφορά την προμήθεια ελαστικών επισώτρων (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016).

4. Εντολή προς τη Δικηγόρο του Δήμου για την εκπροσώπηση του κ. Νικολάου Βλαστού υπαλλήλου του Δήμου μας ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αίγινας κατά την δικάσιμο της 14/12/2016  ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολήν δικάσιμο.

5. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού   για το έργο “ Συντήρηση Οδικού Δικτύου Αίγινας” .

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας