ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 – Ιουνίου – 2018

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 – Ιουνίου – 2018 και ωρα  11.00΄π.μ

Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο.  κ.  Ζορμπά Ιωάννη.  κ.  Μούρτζη Γεώργιο κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο.  κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη.  κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος  όροφος  την  Τετάρτη  20 – Ιουνίου – 2018,  και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.   Έγκριση πιστώσεων, δαπανών και τεκμηρίωση αιτημάτων προϋπολογισμού 2018.

2.  Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για τον ορισμό οριστικού αναδόχου, για τον δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την “Προμήθεια καυσίμων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας έτους 2018”, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 55731/2018.

3. Εντολή για την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της 2ης επίδοσης της υπ’ αριθ. 269/2018 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά για την καταβολή ποσού 141.115,04 € ευρώ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ στην Ναυτική Εταιρεία με την επωνυμία “ΑΙΓΙΝΑ Ι Ν.Ε”.

4.  Έγκριση  έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών του Δήμου Αίγινας.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας