ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ Παρασκευή  27 -ΙΟΥΛΊΟΥ – 2018 και ώρα  11.00΄π.μ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο.   κ.  Ζορμπά Ιωάννη   κ.  Μούρτζη Γεώργιο. κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο. κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη , κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος  όροφος  την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  27 – Ιουλίου – 2018,  και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση πιστώσεων, δαπανών και τεκμηρίωση αιτημάτων προϋπολογισμού 2018. .

2.  Λήψη απόφασης επί των πρακτικών που συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης για την επιλογή ανάδοχου, για την παροχή υπηρεσιών Ταχυδρομείου που αφορά, την αποστολή λογαριασμών ύδρευσης και την λοιπή επιστολική αλληλογραφία του Δήμου έτους 2018-2019.

3. Αποδοχή δωρεάς ενός απορριμματοφόρου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 4853 στο Δήμο μας από το το Δήμο Περιστερίου Αττικής.

4. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας