ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ  Τρίτη 15 – Οκτωβρίου – 2019,  και ώρα 11.00΄ πμ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ  Τρίτη 15 – Οκτωβρίου – 2019,  και ώρα 11.00΄ πμ

Προς:
κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος
κ. Μούρτζης  Αντώνιος
κ. Κουκούλη Μαρία
κ. Κουκούλης Παναγιώτης.
κ. Μαρμαρινός Σταμάτης
κ. Τζίτζης Φίλιππος
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης
3) – 1ος  όροφος την Τρίτη 15 – Οκτωβρίου – 2019,  και ώρα 11:00΄ πμ
για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του
προϋπολογισμού έτους  2019.

3. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού
του Δήμου Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2019.

4. Εγκριση Μελέτης και σύνταξη όρων διακήρυξης για τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας “
Εξοπλισμού Παιδικού Σταθμού Αίγινας ” προϋπολογισμού :  52.419,36 €
(πλέον  Φ.Π.Α.)

5.  Επικύρωση εξωδικαστικού συμβιβασμού σύμφωνα με την υπ αριθμ.
1786/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη
λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως
ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Στο τηλ. 2297320036 ή στο e – mail : skafidas.chris@aeginadimos.gr

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ζορμπάς Ιωάννης
Δήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας