ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ 16 – Οκτωβρίου – 2018 και ωρα  11.00΄π.μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αίγινα,  12 Οκτωβρίου 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Αρ. Πρωτ.: 11536 / 2018
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠρος:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο.   κ.  Ζορμπά Ιωάννη.  κ.  Μούρτζη Γεώργιο.   κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο.  κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη.  κ.  Μούρτζη Αντώνιο.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης
3) – 1ος  όροφος  την  Τρίτη  16 – Οκτωβρίου – 2018,  και ώρα 11:00΄ π.μ
για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του
προϋπολογισμού έτους 2018.

2.  Σύνταξη όρων Διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για
την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας “Συντήρησης και
Λειτουργίας Κεντρικών Δεξαμενών Ύδρευσης Δήμου Αίγινας” προϋπολογισμού
161.290,08 € πλέον ΦΠΑ 24%.

3. Σύνταξη όρων Διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού μέσω
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου ¨Τσιμεντόστρωση
Δημοτικών Δρόμων του Δήμου Αίγινας” προϋπολογισμού 427.419,36 € πλέον
ΦΠΑ 24%.

4. Εντολή προς τη Δικηγόρο του Δήμου για την εκπροσώπηση του Δημάρχου κ. Μούρτζη Δημητρίου του Γεωργίου ενώπιον του Β΄ Μονομελούς
Πλημμελειοδικείου Πειραιά με το από 02-05-2018 κλητήριο θέσπισμα
(Β17/2485) κλητήριο θέσπισμα κατά την δικάσιμο της 18ης/10/2018 ή σε
οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή ορισθησομένη δικάσιμο.

5. Έγκριση παράστασης πολιτικής αγωγής του Δήμου μας ενώπιον του
Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά κατά του Νικολάου Ζώη.
6. Έγκριση παράστασης πολιτικής αγωγής του Δήμου μας ενώπιον του

Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αίγινας κατά του Γεωργίου Σκλάβαινα.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη
λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως
ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

 

.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας