ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε   ΤΡΙΤΗ  29 – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – 2017 και ωρα  11.00΄π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε   ΤΡΙΤΗ  29 – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – 2017 και ωρα  11.00΄π.μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                       Αίγινα, 25 – Αυγούστου – 2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                         Αρ. Πρωτ.:  10888
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο.
κ.  Ζορμπά Ιωάννη.
κ.  Μούρτζη Γεώργιο
κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο.
κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη
κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος  όροφος  την  ΤΡΙΤΗ  29 – ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ – 2017,  και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.  Ανάκληση (ανατροπή) πιστώσεων προϋπολογισμού 2017.

2.  Έγκριση πιστώσεων, δαπανών και τεκμηρίωση αιτημάτων προϋπολογισμού 2017 .

3. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού οριστικής κατακύρωσης που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού για την προμήθεια “Μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 1100 LT”.

4. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού για το έργο α “Επισκευή και συντήρηση οδοποιίας νήσου Αίγινας” προϋπολογισμού 1.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

5. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού οριστικής κατακύρωσης που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού για την προμήθεια  “Πλαστικών σωλήνων Ύδρευσης έτους 2017 ”.

6. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού οριστικής κατακύρωσης που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού για την προμήθεια “Λαμπτήρων για το δημοτικό και κοινοτικό φωτισμό του Δήμου Αίγινας”.

7. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού οριστικής κατακύρωσης που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού για την προμήθεια “Aσφαλτομίγματος για την συντήρηση φθαρμένων δρόμων του Δήμου Αίγινας”.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας