ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε  21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016  Τετάρτη ώρα 13.00 π μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                            Αίγινα, 13-09-2016
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                              Αρ. πρωτ.:13774
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προς:
1.  κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη.
2.  κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο.
3.  κ. Ζορμπά Ιωάννη.
4.  κ. Πάλλη Στυλιανό.
5.  κ. Θεριανό Στυλιανό.
6.  κ. Πούντο Ιωάννη
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος  την 21η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ μ.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πιστώσεων προϋπολογισμού 2016.

2. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ανακοπής κατά της υπ. Αριθμ. ΔΔΠ 1114/2016 διαταγής πληρωμής της κας Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατόπιν αιτήσεως της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “Αικατερίνη Σακελλίου και Σία Ο.Ε”.

3. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ανακοπής κατά της υπ. Αριθμ. ΔΔΠ 1115/2016 διαταγής πληρωμής της κας Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατόπιν αιτήσεως του “Ελευθερίου Σακελλίου του Νικολάου”.

4. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ανακοπής κατά της υπ. Αριθμ. 44/2016 διαταγής πληρωμής της κας Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αίγινας κατόπιν αιτήσεως του “Αριστείδη Λάκκου”.

5. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ανακοπής κατά της υπ. Αριθμ. 45/2016 διαταγής πληρωμής της κας Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αίγινας κατόπιν αιτήσεως του “Αριστείδη Λάκκου”.

6. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ανακοπής κατά της υπ. Αριθμ. 46/2016 διαταγής πληρωμής της κας Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αίγινας κατόπιν αιτήσεως του “Αριστείδη Λάκκου”.

7. Λήψη απόφασής περί εξουσιοδοτήσεως της Δικηγόρου του Δήμου για την κατάθεση έφεσης στην υπ αριθμ 1304/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (διαδικασίας μισθωτικών διαφορών).

8. Εντολή προς τη Δικηγόρο του Δήμου για την υπεράσπιση των κ.κ Μουτσάτσου Παναγιώτη, Μπέση Ηλία και Μαρμαρινού Παναγιώτη, ενωπίω του Β΄Τριμελες Πλημμελειοδικείο Πειραιά της δικασίμου στις 26/09/2016 και σε οποιαδήποτε μετά από αναβολή ορισθεισομένη δικάσιμον.

9. Εντολή προς τη Δικηγόρο του Δήμου για την υπεράσπιση των κ.κ Μούρτζη Δημητρίου, Μούρτζη Αντωνίου, Σακκιώτη Θεοδοσίου, Τζίτζη Νικολάου, Μουτσάτσου Παναγιώτη, Μπέση Ηλία και Μαρμαρινού Παναγιώτη, ενωπίω του Μονομελους  Πλημμελειοδικείου Αίγινας της δικασίμου στις 28/09/2016 και σε οποιαδήποτε μετά από αναβολή ορισθεισομένη δικάσιμον.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας