ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε 26 Οκτωμβριου 2016  ΤΕΤΑΡΤΗ  ώρα 13.00 π μ

.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                            Αίγινα, 21-10-2016
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                              Αρ. πρωτ.: 15730
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς:
1.  κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.
2.  κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο.
3.  κ.  Ζορμπά Ιωάννη.
4.  κ.  Πάλλη Στυλιανό.
5.  κ.  Θεριανό Στυλιανό.
6.  κ.  Πούντο Ιωάννη
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος  την 26η Οκτωβρίου 2016 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ μ.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση προς το Δ.Σ για την Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας – φωτισμού.

2. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016

3. Έγκριση πιστώσεων προϋπολογισμού 2016.

4. Σύνταξη των όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου “Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση Καμάρες του Δήμου Αίγινας” .

5. Σύνταξη των όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου “Συντήρηση οδικού δικτύου Αίγινας” .

6. Εντολή προς την πληρεξούσια Δικηγόρο του Δήμου μας για την άσκηση ή μη αναίρεσης κατά του Ελευθερίου Σακελλίωνος και κατά της υπ’ αριθ. Α 1025/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου (τμήματος Δ΄ Τριμελούς).

7. Εντολή προς την πληρεξούσια Δικηγόρο του Δήμου μας για την άσκηση ή μη αναίρεσης κατά του Ελευθερίου Σακελλίωνος και κατά της υπ’ αριθ. Α 1026/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου (τμήματος Δ΄ Τριμελούς).

8. Εντολή προς την πληρεξούσια Δικηγόρο του Δήμου μας για την παραίτηση από δικογράφου ασκηθείσης εφέσεως κατά 1) του Νικολάου Κρομμύδα και 2) κατά της υπ’ αριθ. 5236/2014 απόφασης του πολυμελούς πρωτοδικείου Πειραιά.

9. Εντολή προς τη Δικηγόρο του Δήμου για την υπεράσπιση του κ. Τζίτζη Νικολάου, ενωπίω του Β΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά της δικασίμου εξ αναβολών στις 21/03/2017 και σε οποιαδήποτε μετά από αναβολή ορισθεισομένη δικάσιμον.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας