Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Ο.Ε. 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε. ΤΕΤΑΡΤΗ 14-ΙΟΥΝΙΟΥ- 2017  ωρα  11.00΄πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αίγινα, 13-ΙΟΥΝΙΟΥ-2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                            Αρ. Πρωτ.: 6875

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προς:             κ.  Πτερούδη Νικόλαο. κ.  Ζορμπά Ιωάννη. κ.  Μούρτζη Γεώργιο  κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο. κ.  Μαρμαρινό Σταμάτηκ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας). Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος την Τετάρτη, 14-ΙΟΥΝΙΟΥ-2017, και ώρα 11:00΄ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση πιστώσεων προϋπολογισμού 2017.

 

  1. Καθορισμός των όρων Διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού για

την επιλογή αναδόχου για το έργο “Επισκευή και συντήρηση οδοποιίας νήσου

Αίγινας”.

 

  1. Σύνταξη των όρων Διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού

διαγωνισμού για την προμήθεια “Υλικών Ύδρευσης έτους 2017 ”.

 

  1. Σύνταξη των όρων Διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού

για την προμήθεια “Πλαστικών σωλήνων Ύδρευσης έτους 2017 ”.

 

  1. Σύνταξη των όρων Διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού

για την προμήθεια “Μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 1100 LT”.

 

  1. Σύνταξη των όρων Διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού

για την προμήθεια “Αδρανών υλικών για αποκατάσταση Δημοτικών δρόμων και

αποκατάσταση ζημιών από τοποθέτηση νέων παροχών”.

 

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη

λειτουργία και τα συμφέροντα του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας

παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής

Επιτροπής του Δήμου.

 

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Ευάγγελος Δέδες.

Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας