Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                               Αίγινα, 11 – Φεβρουαρίου – 2019
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                         Αρ. Πρωτ.: 1447 / 2019
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς:

           κ. Πτερούδη Νικόλαο.        κ.  Ζορμπά Ιωάννη.   κ.  Μούρτζη Γεώργιο. κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο.  κ. Μαρμαρινό Σταμάτη.       κ. Μούρτζη Αντώνιο.      Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η         

   Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας). Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος την  Τρίτη 12 – Φεβρουαρίου – 2019,  και ώρα 11:00΄ πμ για να συζητήσουμε το πιο κάτω θέμα ημερήσιας διάταξης :

 

 

  • Λήψη απόφασης για την αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή 15/02/2019, μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και αφορούσε την “Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών πόσιμου νερού της νήσου Αίγινας” λόγο διακοπής λειτουργίας των συστημάτων ΕΣΗΔΗΣ (Δημόσια Έργα, Αγαθά-Υπηρεσίες) και ΚΗΜΔΗΣ για λόγους αναβάθμισης και συντήρησης και καθορισμός νέας ημερομηνίας.    

 

 

 

  • Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.

 

 

 

  • Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

 

    

                         

                          Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής                 

 

Ευάγγελος Δέδες.

      Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας