Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε την 6/12/2016

                                                                                          Αίγινα, 02-12-2016

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                              Αρ. πρωτ.: 17791
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                             Προς:
 κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη.
κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο.
κ. Ζορμπά Ιωάννη.
κ. Πάλλη Στυλιανό.
 κ. Θεριανό Στυλιανό.
κ. Πούντο Ιωάννη
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ
     Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος  την 6η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  

 

  • Έγκριση πιστώσεων προϋπολογισμού 2016.
  • Λήψη απόφασης για την απ ευθείας ανάθεση για το έργο “Διαμόρφωση αύλειου χώρου παιδικού σταθμού για τοποθέτηση παιχνιδιών και ειδών παιδικής χαράς¨.

 

       Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

                                                      

 

                                                                                         Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής                 

                                                                               Ευάγγελος Δέδες.

                                                                           Αντιδήμαρχος.

Κοινοποίηση                                                                                                                                 

  1.   Γραφείο Δημάρχου.                                                                                                                                                             
  1. Γραφεία Αντιδημάρχων.                                                                  
  2. Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων.                                              
  1.   Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας.  
Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας