Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Ο.Ε. την 9η/8/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                            Αίγινα, 04-08-2016
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                              Αρ. πρωτ.:  11977
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς:
1.   κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη.
2.  κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο.
3.  κ. Ζορμπά Ιωάννη.
4.  κ. Πάλλη Στυλιανό.
5.  κ. Θεριανό Στυλιανό.
6.  κ. Πούντο Ιωάννη
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος  την 9η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 , ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ π μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πιστώσεων προϋπολογισμού 2016.

2. Εισήγηση προς το Δ.Σ για ο τέλος που αντιστοιχεί στην αποκομιδή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων και κλαδεμάτων ανά κυβικό μέτρο.

3. Εισήγηση προς το Δ.Σ που αντιστοιχεί στο τέλος χρήσης των χώρων της εμποροπανήγυρης για κάθε πανηγύρι που πραγματοποιείται στο νησί μας.

4. Καθορισμός δαπάνης για την μεταφορά παροχής ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του κανονισμού ύδρευσης και καθορισμός προστίμου για την ρίψη ακαθάρτων νερών από οικίες, καταστήματα κλπ στο οδόστρωμα των δημοτικών οδών σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού ύδρευσης και σχετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας