Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 22- Αυγούστου -2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: 10672
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς:

κ. Πτερούδη Νικόλαο. κ. Ζορμπά Ιωάννη. κ. Μούρτζη Γεώργιο κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο. κ. Μαρμαρινό Σταμάτη κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα
δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας). Παρακαλούμε όπως
προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος την Τρίτη, 22- Αυγούστου -2017, και ώρα 13:00΄
για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση πιστώσεων, δαπανών και τεκμηρίωση αιτημάτων προϋπολογισμού 2017.
2. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της μεταφοράς ογκωδών αντικείμενων από τη περιοχή Δ.Κ Αίγινας προς
ΣΜΑ στη θέση Παγώνι λόγω εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης (περ. Δ της παρ. 1 αρθρ. 72 του Ν. 3463/2006).
3. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της μεταφοράς ογκωδών αντικείμενων από τη περιοχή Δ.Κ Κυψέλης προς
ΣΜΑ στη θέση Παγώνι λόγω εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης (περ. Δ της παρ. 1 αρθρ. 72 του Ν. 3463/2006).
4. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της μεταφοράς ογκωδών αντικείμενων από τη περιοχή Δ.Κ Βαθέως προς
ΣΜΑ στη θέση Παγώνι λόγω εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης (περ. Δ της παρ. 1 αρθρ. 72 του Ν. 3463/2006).
5. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της μεταφοράς ογκωδών αντικείμενων από τη περιοχή Δ.Κ Μεσαγρού
προς ΣΜΑ στη θέση Παγώνι λόγω εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης (περ. Δ της παρ. 1 αρθρ. 72 του Ν. 3463/2006).
6. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της μεταφοράς ογκωδών αντικείμενων από τη περιοχή Τ.Κ Πέρδικας
προς ΣΜΑ στη θέση Παγώνι λόγω εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης (περ. Δ της παρ. 1 αρθρ. 72 του Ν. 3463/2006).

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία και τα συμφέροντα του Δήμου μας
και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας