Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικ. Επιτροπής την 20η /1/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                            Αίγινα, 16/01/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                              Αρ. Πρωτ.: 473
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς: κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.  κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο,  κ.  Ζορμπά Ιωάννη ,.κ.  Πάλλη Στυλιανό, .κ.  Θεριανό Στυλιανό,   κ.  Πούντο Ιωάννη
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
   Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος  την 20η Ιανουαρίου 2017 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄ π.μ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πιστώσεων προϋπολογισμού 2017.

  1.    .  Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή για τον συνοπτικό Διαγωνισμό “Προμήθεια ελαστικών επισώτρων έτους 2016 – 2017”.
  2.      Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο “Συντήρηση οδικού δικτύου Αίγινας”

 

  1.     Εισήγηση  προς το Δ.Σ για τον καθορισμό Συντελεστή βάση του οποίου υπολογίζονται τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για Ποιμνιοστάσια, Στάβλους κ.λ.π βάση του αρθρ 4 του Ν. 25/1975.

 

  1.       Συζήτηση επί της από 19.11.2014 αίτησης του Σιγάλα Γεωργίου σχετικά με έγγραφο που παρέλαβε από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

  1.      Περί παροχή εντολής προς την πληρεξούσια Δικηγόρο του Δήμου μας να προβεί στις απαιτούμενες νομικές ενέργειες για την διεκδίκηση δουλείας διόδου για το ακίνητο του Δήμου που βρίσκεται στην περιοχή του Κουτρουμπέη στην πόλη της Αίγινας σύμφωνα και με τη 139/2016 απόφαση του Δ.Σ .

 

  1. Καθορισμός δαπάνης για την μεταφορά παροχής ύδρευσης ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ισχύοντος κανονισμού ύδρευσης.

  

  1.   Καθορισμός του ύψους των προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό Ύδρευσης.

 

    Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

 

   

 

                                                                                 

                                                                             Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής                 

 

                                                                                                        Αντιδήμαρχος

                                                                       Ευάγγελος Δέδες.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας