Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (26/4/2021 – 10:00πμ)

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 26 Απριλίου 2021, ημέρα ΜΕΓΆΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα έναρξης 10:00 ́ π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2021 

2. Αποδοχή της Δ’ κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

3. Αποδοχή της 1ης, 2ης, και 3ης κατανομής έτους 2021 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους .

4. Μείωση τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων σε πληττόμενες λόγω της πανδημίας Covid-19 επιχειρήσεις .

5. Επικαιροποίηση της απόφασης Ο.Ε 91/2020 σκέλος Α, με θέμα “Ανάθεση στον Δικηγόρο κ. Παπαρρηγόπουλο Ανδρέα για την άσκηση αγωγής και ασφαλιστικών μέτρων κατά των εταιρειών α) Energa Power Trading Α. Ε. Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας, β) Κεντωρ Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενεργείας Α. Ε., γ) Νέα Εφαρμογή Α. Ε. Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Α. Φ. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών”.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share