Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Αίγινας (Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου – ΝΠΔΔ)

Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκαρής Μάριος.

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου ορίζεται η κ. Λαζάρου Αγγελική.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. Γκαρής Μάριος, Δημοτικός Σύμβουλος
2. Γιαννούλης Γεώργιος, Δημότης
3. Νικολούζος Εμμανουήλ, Δημότης
4. Γελαδάκη Ανθίπη, Δημότης
5. Μπήτρος Σωτήριος, Δημότης
6. Κουτσουμπής Νικόλαος, Δημότης
7. Λαζάρου Αγγελική, Δημότισσα
8. Τριανταφυλλάκης Νικόλαος, Πρόεδρος της Α.Ε. Σαρωνικού
9. Δελής Ιωάννης, Δημότης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. Πτερούδης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος
2. Κομματά Σπυριδούλα, Δημότισσα
3. Μωρόγιαννη Παναγιώτα, Δημότισσα
4. Τσελεμπή Άννα, Δημότισσα
5. Πρωτονοταρίου Σοφία, Δημότισσα
6. Τόγιας Δρόσος, Δημότης
7. Γρυπαίος Αντώνιος, Δημότης
8. Στάμου Χαρά, Δημότισσα

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο  Αντιπρόεδρος.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου λήγει την 31/12/2021.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΔΑΟΑ)

Share