Υποβολή αιτήσεων  προγράμματος ΕΣΠΑ για  Δημοτικό παιδικό σταθμό  εως και την 1/9/2016

.ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ                  Αίγινα 29/8/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Υπενθυμίσουμε στους δικαιούχους  αξίας τοποθέτησης ( voucher ) ΕΣΠΑ   του προγράμματος ” Εναρμόνιση  οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής”  ότι η τελική ημερομηνία καταθέσεως της σχετικής αίτησης για την εγγραφή του παιδιού τους στον Δημοτικό παιδικό Σταθμό Αίγινας   , λήγει την 1-9-2016 ( εργάσιμες ώρες  Δημαρχείου )
Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας